Log in
X

Company Name

Vizah GmbH

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Senior Java Developer

Senior Java Developer

Information

Publish Date

28.08.2019

End Date

11.09.2019

Categories

Programer

Job Places

Prishtinë

Job Description

Senior Java Developer
Full-time


Vizah SH.P.K është në kërkim të një Senior Java Developer me aftësi të dëshmuara në Java. Oferta e punës është afatgjatë.

Përgjegjësitë:
• Aftësi të mira në organizim dhe përcaktim të prioriteteve
• Të kuptuarit e kodit ekzistues
• Të kuptuarit e kërkesave të klientit dhe implemnetimi i tyre
• Raportim për klientin si dhe për përfaqëuesit e Vizah`s
• Aftësi të mira të komunikimit në gjuhën angleze
• Aftësi në të shprehurit e ideve në mënyrë të qartë

Njohuritë:
• Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike ose kualifikim ekuivalent
• Të paktën 3 vjet përvojë pune si Java Developer
• Përvojë në hartimin, zhvillimin dhe implementimin e aplikacioneve me gjuhën programuese Java (e preferueshme me Spring Framework)
• Përvojë në dizajnimin dhe zhvillimin e API-ve
• Të kuptuarit e plotë të koncepteve të Programimit të Orientuar në Objekte si dhe të bazave të të dhënave relacionale (njohuri rreth NoSQL ka përparësi)
• Njohuri të mira rreth metodologjise Agile / Scrum
• Njohuri të mira rreth XML, HTML, CSS, JavaScript / JSON
• Të kuptuarit e plotë të procesit të zhvillimit (dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi)
• Njohuri rreth Maven ose Gradle si dhe veglave për menaxhimin e versioneve, si Git
• Njohja e gjuhës gjermane ka përparësi

Kushtet e punës:
• Orari i punës tetë orë me një orë pauzë (fleksibil)
• Mundësi për të punuar nga shtëpia një herë në javë
• Rroga variabile – bazuar në njohuri dhe përvojë

CV-në tuaj e mirëpresim në jobs@vizah.ch

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook