Log in
X

Company Name

BiCredit sha

Phone Number

049 369 369

Company Place

Prishtinë

Analist Kreditor, Praktikant

Analist Kreditor, Praktikant

Information

Publish Date

22.08.2019

End Date

31.08.2019

Categories

| Bankë

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS PËR VENDE TË LIRA PUNE

IFJB BiCredit SHA Shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës ne degen e Prishtines:

1) Analist Kreditor

2) Praktikant

Dega Prishtinë

1) ANALIST KREDITOR

PËRGJEGJËSITË:

 • Të identifikojë klientët potencial për kreditë përmes promovimit të ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, analizimi dhe pregaditja e pasqyrave financiare,
 • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët,
 • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klient dhe të prezantojë Institucionin në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë universiteti në ekonomi ose administrim biznesi,
 • Eksperiencë e punës në Institucionet Financiare,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese,
 • Aftësi të mira analitike dhe organizative,
 • Të jetë dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter,
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

2) PRAKTIKANT

         Kriteret për aplikim:

 • Studentët të cilët kanë diplomuar ose janë afër diplomimit,
 • Kandidatët me aftësi shumë të mira të komunikimit.
 • Të kenë perkushtim dhe interesim për të mësuar,
 • Të jenë fleskibil, kreativ dhe të gatshëm për punë në ekip.

Afati i aplikimit është deri më datë 31.08.2019 ora 16:30.

Kandidatet e interesuar mund te aplikojne duke derguar CV në: info@bicredit-ks.com, ju lutem shkruani poziten per te cilen jeni duke aplikuar.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook