Log in
X

Company Name

Kolegji Universum

Phone Number

038 555 315

Company Place

Prishtinë

Sekretar i përgjithshëm i Kolegjit Universum

Sekretar i përgjithshëm i Kolegjit Universum

Information

Publish Date

21.08.2019

End Date

30.08.2019

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description

K O N K U R S  P U N E

Në bazë të ligjit për arsim të lartë të Republikës së Kosovës, nr.04/L-037 dhe nenit 24 paragrafi 2, të Statutit të Kolegjit Universum,

Këshilli Drejtues i Kolegjit Universum shpall konkurs për këtë vend të lirë pune:

Titulli i vendit të punës: Sekretar i përgjithshëm i Kolegjit Universum

Kushtet për aplikim:

- Të kenë diplomë universitare ose master të Fakultetit Juridik

- Të kenë spaku 5 vite përvojë pune profesionale

- Të kenë aftësi të dëshmuara menaxhuese dhe organizative

- Të kenë njohuri për legjislacionet e Arsimit të Lartë dhe legjislacionin e Punës

- Të kenë njohuri në punë me institucionet e drejtësisë

- Të kenë njohuri të gjuhës angleze

- Të kenë njohuri të avansuara të programeve kompjuterike te Office

Dokumentet për aplikim:

- CV në gjuhën shqipe ose angleze

- Letër motivuese

- Diploma universitare e Baçelorit ose / dhe Master

- Dëshmi për përvojën e punës ose dhe referenca

Afati i fundit për aplikim është 30/08/2019 në ora 00:00

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dërgohet në jobs@universum-ks.org ku në subject specifikohet pozita për të cilën po aplikoni. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në përputhje me Ligjin e Punës në Kosovë, Statutin e Kolegjit dhe Rregullores për rregullat dhe procedurat e punësimit për stafin e Kolegjit. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ata të listës së ngushtë do të ftohen në intervistë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook