Log in
X

Company Name

N.T.P METALTECH-KS

Phone Number

044 411 117

Company Place

Fushë Kosovë

Punëtor Saldues, Rrobaqepse, Punëtorë në sektorin e ngjyrosjes, Punëtore për fabriken e mobiljeve.-zdrukthtarisë (3), Punëtore për pastrimin e objektit (2)

Punëtor Saldues, Rrobaqepse, Punëtorë në sektorin e ngjyrosjes, Punëtore për fabriken e mobiljeve.-zdrukthtarisë (3), Punëtore për pastrimin e objektit (2)

Information

Publish Date

21.08.2019

End Date

04.09.2019

Categories

Të tjera... | Pastrues | Rrobaqepëse | Saldues

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Konkurs: Punëtor Saldues

Lokacioni: Fushe Kosove - Fabrika Metal Tech

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kandidatët duhe të kenë përvoje pune në lëmine e saldimit.
 • Aftësi për të lexuar vizatime dhe skica në mënyrë që të kuptohen plotësisht kërkesat.
 • Aftesi per prerjen,varitjen dhe brusitjen e metalit
 • Aftësi dhe përgjegjësi për prodhimin dhe përfundimin e produkteve të ndryshme te mobiljeve.
 • Interesim per te avancuar ne sektorin e prodhimit.

Konkurs: Rrobaqepse

Lokacioni: Fushe Kosove - Fabrika Metal Tech

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kandidatët duhe të kenë përvoje pune në lëmine e rrobaqepsise.
 • Aftësi për të lexuar vizatime dhe skica në mënyrë që të kuptohen plotësisht kërkesat.
 • Aftesi per qepje ne makine industrial.
 • Aftësi dhe njohuri të mirëmbajtjes si pastrami dhe lubrifikimi i pjesëve të lëvizshme të maqinave për të siguruar operacionet e punës.
 • Te kujdeset per pastertinë e vendint të punës.
 • Interesim per te avancuar ne sektorin e prodhimit.

Konkurs: Punëtorë në sektorin e ngjyrosjes

Lokacioni: Fushe Kosove - Fabrika Metal Tech

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kandidatët duhe të kenë përvoje pune në lëmine e ngjyrosjes se mobiljeve.
 • Aftësi për të lexuar vizatime dhe skica në mënyrë që të kuptohen plotësisht kërkesat.
 • Aftësi për të përdorur teknologjinë dhe maqinat të cilat përdoren për ngjyrosje të materialeve.
 • Aftësi për të realizuar përzierjen e përbërësëve përfundimtar për të marrë ngjyrat ose nuancat e dëshiruara.
 • Trajtimi i sipërfaqeve të deformuara apo njollave për të rikthyer apo rikuperuar konturat apo ngjyrat origjinale.

Konkurs: 3 Punëtore për fabriken e mobiljeve.-zdrukthtarisë

Lokacioni: Fushe Kosove - Fabrika Metal Tech

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kandidatët duhe të kenë përvoje pune në lëmine e zdrukthtarisë (Prodhim dhe Montim).
 • Aftësi për të lexuar vizatime dhe skica në mënyrë që të kuptohen plotësisht kërkesat.
 • Aftësi dhe përgjegjësi për prodhimin dhe përfundimin e produkteve të ndryshme te mobiljeve.
 • Përcaktimi i matjeve dhe llogaritja e madhësisë dhe sasisë së materialit të nevojshëm për një projekt të caktuar.
 • Njohuri në montimin e komponenteve duke ekzaminuar lidhjet, fiksimet dhe përshtatjet me precizitet
 • Interesim per te avancuar ne sektorin e prodhimit.
 • Të ketë patentë shofer, Kategoria B.

Konkurs: 2 Punëtore për pastrimin e objektit

Lokacioni: Fushe Kosove - Fabrika Metal Tech

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Të jetë e interesuar për punë afatgjatë.
 • Të mirembajë,të kujdeset për pastertinë e ambientit të punës
 • Interesim për të avancuar në punë.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin apo CV-në, në e-mail adresën, metaltechks@gmail.com ose të kontaktojnë gjatë orarit zyrtarë në numrin 044 411 117

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook