Log in
X

Company Name

Hotel Garden Prishtina

Phone Number

038717177

Company Place

Prishtinë

Recepsioniste

Recepsioniste

Information

Publish Date

10.08.2019

End Date

23.08.2019

Categories

Recepsionistë

Job Places

Prishtinë

Job Description

"Hotel Garden Prishtina", shpall konkurs:

Pozicioni: Recepsioniste

Përgjegjësia:
Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i kontaktimit, arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere miqësore dhe të këndshme për mysafirët.

Detyrat:
• Ofrimi i shërbimeve cilësore për mysafirët si filozofi bazike e hotelit.
• Konatktimi me mirësjellje e mysafairëve potencial të cilët interesohen për shërbime të hotelit
• Plotësimi dhe mirëmbajtja e regjistrimeve të Librit të porosive
• Rikontaktimi i mysafirëve të interesuar
• Pritja me mirësjellje e mysafirëve të cilët kanë arritë në hotel
• Evidentimi i mysafirëve të cilët vendosen në hotel në Librin e mysafirëve
• Kërkimi i dokumentacionit personal, fotokopjimi dhe mirëmbajtja e tyre
• Dhënja e informacioneve të nevojshme për mysafirët
• Komunikimi sipas kërkesës promocionet e hotelit, atraksionet lokale dhe pikave tjera të interesit
• Përcjellja e kërkesave të mysafirëve stafit përgjegjës për përmbushjen e tyre
• Kontaktimi i mysafirëve nëse i është kryer shërbimi i kërkuar
• Vlerësimi i kënaqshmërisë dhe kërksave të tyre gjatë kontrollit dalës dhe shënimi i këtyre përshtypjeve në Librin e përshtypjeve të mysafirëve
• Kryerja e pagesave për shërbimet e ofruara nga hoteli
• Kryerja e detyrave tjera të përcaktuara nga Përgjegjësja e menagjerit

Aftesite:
• Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office,
• Njohja e gjuhës angleze,
• Të jetë komunikative,
• E motivuar për punë,
• Aftësi për punë nën presionin e kohës,
• Gatishmëri për punë jashtë orarit.

Kushtet e punës dhe paga shumë të mira.

apliko@hotelgarden-ks.com me Subjet: Emertimi i vendit te punes:

Shembull
Email: apliko@hotelgarden-ks.com
Subject Recepsioniste
Aplikuesja dhet te jete Femer

Dokumentet e nevojshme per aplikim:
Cv- së duhet ti bashkangjitet nje foto e formatit te vogel, te gjitha eksperiencat e meparshme si dhe rekomandimet per ato qe i posedojne.

Expired

Share

Advertising