Log in
X

Company Name

Galeria Shopping Mall

Phone Number

Company Place

Prizren

Përgjegjës i Inxhinierëve

Përgjegjës i Inxhinierëve

Information

Publish Date

07.08.2019

End Date

28.08.2019

Categories

Inxhinier

Job Places

Prizren

Job Description

Titulli:

Përgjegjës i Inxhinierëve

Përshkrimi i pozitës:

Përgjegjës për infrastrukturën dhe mirëmbajtjen e objektit në anën inxhinerike

Departamenti përkatës:

Menaxhmentit

Pozita superiore ku raporton:

Zëvendës CEO

Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

-  Mban ekspertizë të fortë teknike, duke raportuar tek Zëvendës CEO;

-  Mbikqyr dhe menaxhon operacionet e shitoreve tregtare, duke ruajtur ndërtesen, bazat dhe fabriken fizike me vëmendje të veçantë ndaj sigurisë;

-  Drejton dhe mbikqyrë mirëmbajtjen e objekteve;

-  Mbështet ekipin udhëheqës të inxhinierisë për të menaxhuar në mënyrë efektive shpenzimet e kontrollueshme (p.sh., nxehtësinë, dritat, konsumin e ujit, mjetet dhe pajisjet, mbajtjen e furnizimeve, uniformat, marrëveshjet e shërbimit, inventarizimin etj)

-  Siguron që ekuipazhi i zjarrit ka kuptim të plotë të të gjitha procedurave, pajisjeve dhe alarmeve;

-  Zgjidh problemet dhe ankesat e qiramarrësve;

-  Ky rol kërkon aftësi të mira komunikimi dhe udhëheqjes;

Kërkesat për këtë pozitë:

-  Minimum 3 vjet përvojë e mëparshme në pozitë të ngjajshme;

-  Të ketë njohuritë e materialeve, metodave dhe mjeteve të përfshira në ndërtimin ose riparimin e ndërtesave ose strukturave të tjera siç janë dyqanet, koridoret, toaletet, parkingjet, etj;

-  Njohja e pajisjeve përkatëse, politikave, procedurave dhe strategjive për të promovuar veprime efektive për mbrojtjen e njerëzve, të objekteve, etj.

-  Të ketë njohuri në mirëmbajtjes rutinore në pajisjet mekanike dhe teknologjike dhe përcaktimi se kur dhe çfarë lloj mirëmbajtjeje nevojitet;

-  Aftësitë e menaxhimit: provë e suksesshme e menaxhimittënjëekipi;

-  Aftësitë e Microsoft Office (Word, Excel).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook