Log in
X

Company Name

FINCA Kosovo

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e për relacion me klient, Zyrtar për zhvillim biznesi, Zyrtar për shërbime me klientë (arkatar/e)

Zyrtar/e për relacion me klient, Zyrtar për zhvillim biznesi, Zyrtar për shërbime me klientë (arkatar/e)

Information

Publish Date

05.08.2019

End Date

19.08.2019

Categories

| Bankë

Job Places

Obiliq

Job Description

FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë. Me qëllim të rritjes sëefikasitetit në operacione, FINCA Kosovë shpallë:

ZYRTAR/E PËR RELACION ME KLIENT – OBILIQ

ZYRTAR/E PËR ZHVILLIM BIZNESI - OBILIQ

ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË (arkatar/e) - OBILIQ

 

Përgjegjësit dhe Kualifikimet për pozitën:

ZYRTAR/E PËR RELACION ME KLIENT – OBILIQ

PËRGJEGJËSITË:

 • Të identifikojë klientët potencial për kredi përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Mbledh, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Të ndërtojë dhe analizojë pasqyrat financiare;
 • Mirëmbajë klientët ekzistues të institucionit dhe të menaxhojë kualitetin e portfolios;
 • Të vlerësojë riskun e kredisë;
 • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët;
 • Të menaxhojë me sukses pagesat mujore të kredive të aprovuara;
 • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë dhe të prezantoj                                                                                                                                    institucionin, në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit;
 • Të ofrojë kualitet të lartë shërbimit të klientit;
 • Të shes në mënyrë proaktive produktet e kredisë si dhe produktet e tjera në të ardhmen.

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi;
 • Përvoja e punës në institucionet financiare është përparësi;
 • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
 • Njohuri të përgjithshme të sistemit mikro-financiar;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Posedimi i patentë shoferit.

 

Përgjegjësit dhe Kualifikimet për pozitën:

ZYRTAR/E PËR ZHVILLIM BIZNESI – OBILIQ

PËRGJEGJËSITË:

 • Të identifikojë klientët potencial për kreditë e bizneseve përmes promovimit të
 • ofertës kreditore
 • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Të mbledh, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Të ndërtojë dhe analizojë pasqyrat financiare;
 • Të ndërtojë portfolion dhe bazën e klientëve;
 • Te vlerësojë riskun e kredisë;
 • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit;
 • Të menaxhojë me sukses ciklin e ripagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë dhe të prezantojë             institucionin në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit.

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi;
 • Përvoja e punës në institucionet financiare është përparësi;
 • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
 • Njohuri të përgjithshme të sistemit mikro-financiar;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Posedimi i patentë shoferit.

 

Përgjegjësit dhe Kualifikimet për pozitën:

ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË (arkatar/e) – OBILIQ

PËRGJEGJËSITË:

 • Regjistron transaksionet e pagesave me para të gatshme nga ana e klientëve;
 • Përgatitë marrëveshjet për kredi;
 • Ndihmon Departamentin e kredive gjatë procesit të shpërndarjes së kredive;
 • Përgatitë raporte javore, mujore dhe raporte të tjera sipas kërkesave nga zyra qendrore ;
 • Zbaton rregullat dhe procedurat sipas standardeve më të larta të përvojës së klientit;
 • Raporton në Departamentin e Financave;
 • Raporton te Menaxheri i Degës.

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë Universiteti në ekonomi, financa kontabilitet ose të ngjashme;
 • Përvojë pune me menaxhim të parave të gatshme;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Njohuria e gjuhës angleze konsiderohet përparësi;
 • Preferohet posedimi i patentë shoferit.

 

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org, ose dergoni CV-në tuaj nëe-mailadresën: recruitment@fincakosovo.org apo në hr@fincakosovo.org. Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi.Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 19/08/2019

www.fincakosovo.org

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook