Log in
X

Company Name

InterAdria

Phone Number

+381 (0) 38 246 375

Company Place

Prishtinë

IT Sales Specialist

IT Sales Specialist

Information

Publish Date

05.08.2019

End Date

05.09.2019

Categories

IT & Dizajn | Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Nëse doni të punoni me njerëz të dedikuar si pjesë e ekipit tonë të madh?
Aplikoni sot nëse jeni gati për të marrë përgjegjësinë. Filloni karrierën tuaj në InterAdria ose ITTS EUROPE!

 1. IT Sales Specialist

Detyrat Kryesore

- Identifikimi i produkteve të ndryshme të TI-së (PC, Monitor, Laptop, Printer, etj.),

- Identifikimi i produkteve të ndryshme të rrjetave (Router, Switch, Firewall, etj),

- Komunikimi me prodhues dhe distributorë lokal dhe të jashtem,

- Krijimi i ofertave teknike dhe financiare për pjesët e ndryshme për IT dhe rrjeta,

- Punë në grup dhe komunikim i mirëfilltë me ekipin.

Kërkesat për kualifikim

-Duhet të ketë aftësi për të identifikuar pajisje të ndryshme të TI-së në bazë të kërkesave të parashtruara.

-Duhet të ketë njohuri bazike (jo shumë teknike) për pajisjet e TI-së (PC, Monitor, Laptop, Printer).

-Duhet të ketë njohuri bazike (jo shumë teknike) për pajisjet e rrjetave (Router, Switch, firewall, etj).

-Duhet të ketë njohuri bazike (jo shumë teknike) për Server dhe Storage.

-Duhet të ketë aftësi komunikuese për të biseduar me prodhues dhe distributore të ndryshëm lokal dhe të jashtëm.

-Duhet të ketë njohuri të gjuhës angleze në të shruar, lexuar dhe komunikuar.

-Duhet të ketë aftësi për të bërë krijuar oferta teknike dhe financiare.

-Duhet të ketë së paku 2 vite përvojë pune në shitjen e produkteve të TI-së, PC, Llaptop, Switch, Router, Printer etj.

-CV

- E preferuar: Të ketë diplomë bachelor në fushën e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (jo obligative),

- E preferuar: Të ketë certifikime në fushën e TI apo certifikim në fushën e shitjes (IT Sales),

Të interesuarit mund të aplikojnë në emailin: jobs@interadria-ks.com

Expired

Share

Advertising