Log in
X

Company Name

HK GmbH

Phone Number

Company Place

Gjermani

Infermiere

Infermiere

Information

Publish Date

26.07.2019

End Date

26.08.2019

Contact Person

Categories

| Infermieri

Job Places

Gjermani

Job Description

HK GmbH rekruton në emër të klientëve gjermanë infermier, fizioterapist, mami dhe mjekë në Gjermani. Profesionistët ndërmjetësohen kryesisht në spitale, qendra të rehabilitimit dhe shtëpi të pleqve të shtetit e Bavarisë.

Pozita: Infermiere
Vendi: Gjermani (Shteti i Bavarisë)

Cilat kërkesa duhet të i përmbushni?
✓ Ti vjen nga Republika e Kosovës
✓ Ti ke përfunduar shkollen në infermieri
(Bachelor ose shkollën e mesme të mjekësisë)
✓ Ti tashmë ke përvojë praktike në profesionin tuaj
✓ Ti dëshiron të punosh në Gjermani
✓ Ti ke njohuri në gjuhen gjermane dhe dëshiron ta përmirësosh atë
✓ Ti je i besueshëm, i përkushtuar dhe i angazuhar
✓ Ti je duke kërkuar një sfidë të re

Çfarë ju ofrohet aplikuesve?
✓ Mundësia për të punuar në një spital, qendër rehabilitimi ose shtëpi pleqsh në Gjermani
✓ Ne organizojmë kontaktin mes jush dhe punëdhënësit potencial
✓ Ne ju mbështesim në të gjitha hapat që janë të nevojshme për përgatitjen dhe zbatimin e ndërmjetësimit!
✓ 100% pa pagesë: asnjë pagesë për ndërmjetësimin, asnjë pagesë për përpunimin e dokumentave dhe asnjë tërheqje nga rroga!

Aplikimet duhet të dorëzohen në faqen tonë të internetit nën linkun e mëposhtëm:
https://personaldienst.bayern/bewerbung-fachkraefte/

Pranimi në programin e ndërmjetësimit për Gjermani përmbushet më plotësimin e të gjitha kushteve dhe sipas nevojes të klienteve në Gjermani sa më shpejt që të jetë e mundur. Në kërkojmë ne vazhdimësi aplikues të.

Për arsye të lexueshmërisë më të lehtë përdoret vetëm forma mashkullore e gramatikes në përshkrimin e pozites, por vlen njëjt për femra dhe meshkuj.

Expired

Share

Advertising