Log in
X

Company Name

K.S. Besa Security Sh.p.k.

Phone Number

049 / 764-544

Company Place

Prishtinë

Patrullë Intervenuese (20), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (45)

Patrullë Intervenuese (20), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (45)

Information

Publish Date

18.07.2019

End Date

26.07.2019

Categories

Sigurim Fizik

Job Places

Ferizaj | Gjakovë | Istog | Pejë | Prishtinë | Prizren

Job Description

Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të klientelës së kompanisë, BESA SECURITY njofton për hapjen e vendeve të lira të punës, me mundësi punësimi të menjëhershëm.

Njoftimi vlen për këto vende të punës:

  1. Patrullë Intervenuese Prishtinë (10), Prizren (2), Pejë (2), Ferizaj (2), Gjakovë (2), Istog (2)
  2. Roje Fizike (Sigurim Themelor) Regjioni i Prishtinës (20), Prizren (20), Peje (5),

Dokumentacioni i kërkuar për kualifikim fillestar:

→ Dëshminë e kualifikimit shkollor

→ Kopja e letërnjoftimit

→ Dëshmi mbi trajnimet e kryera (licenca)

→ Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

VËREJTJE:

Të gjithë ata që i plotësojnë kushtet, do të ftohen në intervistë, menjëherë pas aplikimit!

Për pozitat me numër 1,2,4, prioritet do të kenë aplikuesit që tashmë posedojnë çertifikatat (licencat) mbi trajnimet e kryera.
Aplikacionet për këtë pozite pranohen deri në diten e Premte, 26 Korrik 2019, ora 16:30.

Adresa për aplikim: Zyra Qëndrore e Besa Security (Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, Prishtinë)

Telefoni kontaktues: 049 964 618 ose përmes email: info@besasecurity.com

Expired

Share

Advertising