Log in
X

Company Name

IPKO

Phone Number

+ 381 38 700 700

Company Place

Prishtinë

Dizajner/e Grafike

Dizajner/e Grafike

Information

Publish Date

14.06.2019

End Date

24.06.2019

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Dizajner/e Grafike

Dizajneri/ja Grafike do t’i raportojë drejtpërsëdrejti Menaxherit të Komunikimit në Marketing dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:
-Krijon zgjidhje ne dizajn brenda afatit kohor te caktuar.
-Interpreton nevojat e menaxhereve te projekteve dhe zhvillon koncepte qe iu përshtaten qëllimeve te tyre.
-Zhvillon ide dhe koncepte te reja.
-Siguron qe produktet te jene pa gabime dhe me cilësi te larte.
-Propozon ide dhe dizajnon vepra artistike te nevojshme për kompaninë.
-Punon ne faqosje dhe vepra artistike te cilat janë te gatshme për shtypje.
-Rishikon faqosjet përfundimtare dhe sugjeron përmirësime nëse nevojitet.
-Kryen çdo/te gjitha detyrat e tjera te caktuara nga menaxheri ne kuadër te fushës se përgjegjësive.
-Njohuri te shkëlqyeshme në: Microsoft Office; Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat;
-Njohuri të mira në: Adobe Flash Professional

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:
-Shkathtësi ne komunikim me goje dhe me shkrim.
-Aftësi për negocim me te tjerët dhe për zgjidhjen e konflikteve, posaçërisht ne situata te ndjeshme.
-Aftësi për te marre vendime te qëndrueshme duke përdorur informacionin ne dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
-Aftësi për te komunikuar me punonjësit dhe kontakte e ndryshme afariste ne mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
-Aftësi për te krijuar atmosfere ekipore dhe për te mbështetur angazhimin e punonjësve.
-Aftësi për mentorimin dhe zhvillimin e punonjësve.
-Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve dhe për te siguruar saktësi te raporteve dhe te dhënave.

Përvoja e punës: Përvojë ne dizajn grafik, komunikim ne marketing, reklama min. 5 vite.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 24.06.2019

APLIKO

Expired

Share

Advertising