Log in
X

Company Name

K.S. Besa Security Sh.p.k.

Phone Number

049 / 764-544

Company Place

Prishtinë

Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG) (4), Patrullë Intervenuese (27), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (45)

Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG) (4), Patrullë Intervenuese (27), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (45)

Information

Publish Date

14.06.2019

End Date

28.06.2019

Categories

| Sigurim Fizik

Job Places

Ferizaj | Gjakovë | Istog | Pejë | Prishtinë | Prizren

Job Description

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të klientelës së kompanisë, BESA SECURITY njofton për hapjen e vendeve të lira të punës, me mundësi punësimi të menjëhershëm.

Njoftimi vlen për këto vende të punës:

  1. Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG) - Prishtinë, (4),
  2. Patrullë Intervenuese – Prishtinë (7), Prizren (4), Pejë (4), Ferizaj (4), Gjakovë (4), Istog
  3. (4)
  4. Roje Fizike (Sigurim Themelor) – Regjioni i Prishtinës (20), Prizren (20), Peje (5),

Dokumentacioni i kërkuar për kualifikim fillestar:

  • Dëshminë e kualifikimit shkollor
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Dëshmi mbi trajnimet e kryera (licenca)
  • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

VËREJTJE:

Të gjithë ata që i plotësojnë kushtet, do të ftohen në intervistë, menjëherë pas aplikimit!
Për pozitat me numër 1,2,4, prioritet do të kenë aplikuesit që tashmë posedojnë çertifikatat
(licencat) mbi trajnimet e kryera.
Aplikacionet për këtë pozite pranohen deri në diten e Premte, 28 Qershor 2019, ora 16:30.

Adresa për aplikim: Zyra Qëndrore e Besa Security (Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, Prishtinë)
Telefoni kontaktues: 049 964 618 ose përmes email: info@besasecurity.com
Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, 10000

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook