Log in
X

Company Name

RROTA SMART ELECTRONICS

Phone Number

045 204 208

Company Place

Prishtinë

2 punëtor/e për pikën shitëse (Prizren, Prishtinë), 1 punëtor (Fushë Kosovë)

2 punëtor/e për pikën shitëse (Prizren, Prishtinë), 1 punëtor (Fushë Kosovë)

Information

Publish Date

25.05.2019

End Date

03.06.2019

Categories

| Shitje

Job Places

Fushë Kosovë | Prishtinë | Prizren

Job Description

RROTA SMART ELECTRONICS shpall konkurs pune

Kërkohen tre (3) punëtorë më kontratë për përiudhë të caktuar 3 muaj me mundësi vazhdimi, për pikat shitëse:

1 puntorë/puntore për pikën shitëse në Abi Qarshia - Prizren
1 puntorë/puntore për pikën shitësë në Albi Mall – Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Ofrimi i shërbimeve ndaj klientëve
 2. Këshillon klientët për produktet në shitje
 3. Bashkëpunon me menaxherin në organizimin e punës
 4. Menaxhon shitjet dhe stokun
 5. Asiston në rritjen e objektivave të shitjes
 6. Detyra të tjera të përcaktuara nga punëdhënësi

Aplikuesit duhet të plotësojnë këto kushte:

 1. Fakulteti bachelor të përfunduar (përparësi drejtimet ekonomike)
 2. Përvojë punë në shitje nga fusha e teknologjisë
 3. Aftësi të shkëlqyera komunikimi me klientët
 4. Shkathtësi në shitje dhe prezantim të produkteve
 5. Njohja e produkteve elektronike dhe teknologjike
 6. Njohuri të punës me rrjetet sociale
 7. Paraqitja dhe ofrimi i shërbimeve në mënyrë sa më të mirë

------------------------------------

1 puntorë (M) për pikën shitëse në Fushe Kosovë:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Ofrimi i shërbimeve ndaj klientëve
 2. Shitje direkte
 3. Menaxhim i pikës shitëse, depos dhe stokut
 4. Montim dhe servisim (sipas përvojës së fituar me kohë)
 5. Dërgimi i mallit nga depo në pikat shitëse
 6. Punë dhe detyra tjera sipas përcaktimit nga punëdhënesi

 Aplikuesit duhet të plotësojnë këto kushte:

 1. Të ketë njohuri të avansuara nga fusha e elektronikës dhe teknologjise (njohja e produkteve të brendit Rrota)
 2. Të ketë njohuri bazike në montim dhe servisim të paisjeve elektronike teknologjike
 3. Përvoja në shitje nga fusha e elektonikës dhe teknologjisë konsiderohet përparësi
 4. Obligative shkollimi i mesëm (përparsi fakulteti bachelor)
 5. Patent shofer kategoria B

Konkursi mbetet i hapur deri me 03 qershor 2019

Vetëm kandidatët e përzgjedhur ftohen për intervistë pune

Kohëzgjatja e punësimit është 3 muaj me mundësi vazhdimi sipas përformancës së treguar, ndërsa puna provuese për secilën pikë është 1 muaj (me pagëse).

Aplikimi bëhet duke dërguar CV së bashku me 1 foto në email: hoverboardrrota@gmail.com

Kontakti dhe informata shtesë mund t’i merrni në nr. tel 045 204 208 ose në pikën në Fushë Kosovë – Zona industriale km3.5 Pika Rrota!

Expired

Share

Advertising