Log in
X

Company Name

Berlin Investments SHPK

Phone Number

049-799-999

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i Ndertimtarise - Drejtimi Konstruktiv, Inxhinier i Ndertimtarise - Drejtimi Arkitektur, Asistente/e Administrative, Zyrtar/e i Burimeve Njerzore

Inxhinier i Ndertimtarise - Drejtimi Konstruktiv, Inxhinier i Ndertimtarise - Drejtimi Arkitektur, Asistente/e Administrative, Zyrtar/e i Burimeve Njerzore

Information

Publish Date

24.05.2019

End Date

07.06.2019

Categories

| Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania Berlin Investments SHPK me seli ne Prishtine shpallë konkurs për këto pozita:1. Inxhinier i Ndertimtarise-Drejtimi konstruktiv , 2. Inxhinier i Ndertimtarise-Drejtimi Arkitektur, 3.Asistent/e Administrative, 4.Zyrtar i Burimeve Njerzore

1. Inxhinier i Ndertimtarise - Drejtimi Konstruktiv

Kualifikimet:

 • Kandidati duhet të ketë të kryer fakultetin e ndërtimtaris drejtimi konstruktiv,
 • Të ketë përvoje pune së paku 1 vjecare në mbikqyrje,
 • Njohje të mire të programeve inxhinierike,
 • Aftësi për të punuar në grup,
 • Shkathtësi organizative.

2. Inxhinier i Ndertimtarise - Drejtimi Arkitektur

Kualifikimet

 • Kandidati duhet të ketë të kryer fakultetin e ndërtimtaris drejtimi arkitektur,
 • Të ketë përvoje pune së paku 1 vjecare,
 • Njohje të mire të programeve inxhinierike,
 • Aftësi për të punuar në grup,
 • Shkathtësi organizative.

3. Asistente/e Administrative

Detyrat:

 • Përgjegjës/e për mbajtjen e evidencave, rregullimi i faturave,regjistrimi ne sistem etj;
 • Pranon dhe drejton telefonatat në mënyre efikase .
 • Përgjegjës/e për kryerje të detyrave të ndryshme administrative .
 • Përgjegjës/e për pranimin e dokumenteve, postës, etj dhe shpërndarjen e tyre .

Kualifikimet

 • Diplomë Fakulteti Ekonomik,
 • Përvojë pune në administratë apo fusha të ngjashme, preferohet së paku 1 vjet .
 • Të posedojë aftësi komunikuese,
 • Të posedojë aftësi organizimi dhe komunikimi,
 • Të ketë njohuri të Gjuhës Angleze
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera kompjuterike (Microsoft Office)

 

4. Zyrtar/e i Burimeve Njerzore

Detyrat:

 • Të mirëmbajë dokumentacionin përkatës për nëpunësit e kompanisë, konform ligjeve në fuqi.
 • Të kryej përpilimin e kontratave, shkresave zyrtare, publikimeve dhe të ngjashme konform ligjit dhe kërkesave.
 • Të përfaqësoj kompaninë në institucione publike dhe private.
 • Tjera sipas marrëveshjes dhe hierarkisë së punës

Kualifikimet

 • Diploma universitare të Fakultetit Juridik,
 • Së paku 1 vitë pervojë,
 • Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme lidhur me sherbimin civil;
 • Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;
 • Aftesi per permbushje te detyrave dhe puneve nen presion
 • Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve ( Microsoft Office);

Të gjithë kandidatët e interesuar CV- në dhe dokumentet percjellese ti dërgojn në e-mail adresën: berlininvest@hotmail.com, Tel: 049-799-999 , Adresa:rr.Isa Kastrati Pn ,Prishtinë

Expired

Share

Advertising