Log in
X

Company Name

Red Mill Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

6 Vende Pune ne Red Mill

6 Vende Pune ne Red Mill

Information

Publish Date

22.05.2019

End Date

07.06.2019

Categories

| Administratë | Financa | Menaxher | Media

Job Places

Prishtinë

Job Description

Red Mill Sh.p.k shpall konkurs për vende te lira pune.

Pozitat:

 1. Projekt Menaxher(e)/Account Manager (Page baze + Perqindje),
 2. Asistent(e) Administrativ(e) / Administrative Assistant,
 3. Kameraman / Cameraman,
 4. Asistent Kameraman/ Cameraman Assistant,
 5. (1)  Gazetar(e) e Showbiz (1) Gazetar(e) e Ekonomisë

 

1. Projekt Menaxher(e)/Account Manager (Page baze + Perqindje)

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore;

 • Aftësi shumë të mira në shkrim në Gjuhën Angleze (e obliguar)! 
 • Të koordinoj aktivitetet e projektit
 • Të monitoroj mbarëvajtjen e aktiviteteve të projektit
 • Të bëjë përgatitjen e raporteve narrative të projektit.
 • Të ketë përvojë në menaxhimin e projekteve për klientë privat.
 • Të jetë i/e gatshëm të ofrojë mbështetje në realizimin e objektivave të projektit.
 • Të jetë kreativ/e, i/e hapur ndaj problemeve, me angazhimin e duhur, zgjidhje konkrete, gatishmëri për zhvillim/avancim personal.
 • Të ketë përvoje në menaxhimin e projekteve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Diplomë të studimeve themelore në menaxhment, ekonomi, studime politike, ose gazetari me aftësi menaxhuese
 • Përvojë pune së paku 1 vit në menaxhimin e projekteve
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze dhe njohje të shkëlqyer në shkrim në gjuhën shqipe.
 • Shkathtësi në komunikim në të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi të organizimit të punës me efikasitet dhe të renditjes së punës sipas prioriteteve.
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të jetë fleksibël
 • Të zotëroj patentë shofer të kategorisë B.

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ne email:

Afati i fundit për aplikim:

 • Jo më larg se me datë 07/06/2019
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren në konsideratë.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

 

2. Asistent(e) Administrativ(e) / Administrative Assistant

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore;

 • Të ketë njohuri mbi Media Monitorim dhe te kete përvojë ne të.
 • Organizon axhendën, mbledhjet dhe takimet e eprorëve.
 • Përgatit materialet dhe shkresat e ndryshme sipas kwrkesave të eprorëve
 • Kryen detyra administrative, si organizimin dhe mirëmbajtjen e përditshme të zyrës, komunikimin, paraqitjen e dokumentacionit, korrespondencës, etj.
 • Përgjegjëse për pritjen e klientëve.
 • Aftësi të mira në shkrim në Gjuhën Angleze (e obliguar)!
 • Të jetë i/e gatshëm të ofrojë mbështetje në realizimin e objektivave të kompanisw.

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Diplomë të studimeve themelore në menaxhment, ekonomi, ose studime politike, ose gazetari me aftësi menaxhuese
 • Përvojë pune në administratë
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze dhe njohje të shkëlqyer ne shkrim ne gjuhën shqipe.
 • Të posedojë aftësi të mira nderpersonale.
 • Aftësi të organizimit të punës me efikasitet dhe të renditjes së punës sipas prioriteteve.
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në programet e MC Office
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të zotëroj patentë shofer të kategorisë B.

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ne email:

Afati i fundit për aplikim:

 • jo më larg se me datë 07/06/2019
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

 

3. Kameraman / Cameraman

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore;

 • Regjistrimi I materialeve të ndryshme në terren

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Njohuri në funksionimin e kamerave digjitale
 • Përvojë pune së paku 1 vit në fushën e aplikimit
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese
 • Të zotëroj patentë shofer të kategorisë B.
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të jetë fleksibël

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ne email:

Afati i fundit për aplikim:

 • Jo më larg se me datë 07/06/2019
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

 

4. Asistent Kameraman/ Cameraman Assistant

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Njohuri ne funksionimin e kamerave digjitale
 • Përvojë pune në fushën e aplikimit
 • Të zotëroj patentë shofer të kategorisë B.
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të jetë fleksibël

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ne email:

Afati i fundit për aplikim:

 • jo më larg se me datë 07/06/2019
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

 

5. (1)  Gazetar(e) e Showbiz (2) Gazetar(e) e Ekonomisë

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore;

 • Aftësi shumë të mira në shkrim në Gjuhën Angleze (e obliguar)!
 • Të shkruaj dhe përpilojë videot për leminë e aplikmit
 • Të njohë dhe kontakojë aktorët në fushën e aplikmit
 • Të monitoroj mbarëvajtjen e aktiviteteve të gazetarisë
 • Të bëjë përgatitjen e raporteve narrative të projektit.
 • Të jetë i/e gatshëm të ofrojë mbështetje në realizimin e objektivave të projektit.
 • Të jetë kreativ/e, i/e hapur ndaj problemeve, me angazhimin e duhur, zgjidhje konkrete, gatishmëri për zhvillim/avancim personal.

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Diplomë të studimeve themelore në gazetari,ekonomi ose studime politike.
 • Të ketë eksperiencë pune si gazetar(e).
 • Të njohë mirë shtypin e shkruar.
 • Të jetë njohës shumë i/e mirë i/e gjuhës Shqipe.
 • Të lexojë, kuptojë dhe të shkruajë gjuhën Angleze në nivel të lartë.
 • Shkathtësi komunikimi në të folur dhe në të shkruar.
 • Të jetë serioz(e), punetor(e) dhe i/e pergjegjshëm.
 • Të jetë i/e komunikueshëm dhe fleksibël.
 • Të zotëroj patentë shofer të kategorisë B.

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ne email:

 • CV të përditësuar
 • Subjekti: Aplikim – Gazetar (fushen e aplikimit) ne adresën: jobs@redmillagency.com

Afati i fundit për aplikim:

 • jo më larg se me datë 07/06/2019
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook