Log in
X

Company Name

Kosmonte Foods Sh.p.k.

Phone Number

+381 38 601 222

Company Place

Prishtinë

Koordinator/e për promocione (1), Magaziniera (5)

Koordinator/e për promocione (1), Magaziniera (5)

Information

Publish Date

15.05.2019

End Date

24.05.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Gjakovë | Pejë | Prishtinë | Prizren

Job Description

Ndërmarrja Importuese dhe Distribuive “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në Zonën Industriale, Prishtinë, (Tel: +381/38/601-222, +381/38/601-444), shpall,

KONKURS

Për gjashtë (6) vende të lira pune:

1. Koordinator/e për promocione, ( nga rajoni i Pejës, Prizrenit apo Gjakovës)
     (Kriteret themelore që duhet të plotësohen)
- të kenë njohuri mbi bazat e marketingut dhe promovimit;
- njohja e punës me kompjuter dhe pajisje tjera elektronike është e domosdoshme;
- duhet të kenë aftësi të mira komunikuese, planifikuese, organizative dhe të jenë ambicioz/e
   në përmbushjen e kërkesave;
- të kenë aftësi të mira në reklamim, prezantim dhe në fushën e menaxhimit;
- të jenë bashkëpunues/e të mirë/a në punë ekipore dhe të jenë të vetëorganizuar;
- njohja elementare e gjuhës angleze është e dëshirueshme mirëpo jo e obligueshme;
- të kenë minimum 1 vit përvoj pune;
- të posedojnë patentshoferin e kategorisë B.

5. Magaziniera
   (Kriteret themelore që duhet të plotësohen)
- të kenë minimum një (1) vit përvojë pune, pavarësisht sektorit dhe llojit të punës;
- kandidatët duhet të karakterizohen nga vullneti dhe dëshira për punë;
- duhet të kenë aftësi të mira në komunikim, të jenë të shkathët, të kenë vetëiniciativë si dhe të
   jenë të gatshëm të punojnë edhe në situata të ndërlikuara;
- të jenë bashkëpunues të mirë në punë ekipore dhe të jenë të vetëorganizuar;

Dokumentacioni i nevojshëm: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi dhe titulli për të cilin aplikoni. Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: apliko@kosmontefoods.com, më së voni deri me datën 24.05.2019. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

www.kosmontefoods.com

Expired

Share

Advertising