Log in
X

Company Name

Segment Kosova Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i elektrosë ose mekatronikës, Inxhinier i makinerisë ose ndertimtarisë, Shitës për pjesë rezervë të makinerive të rënda

Inxhinier i elektrosë ose mekatronikës, Inxhinier i makinerisë ose ndertimtarisë, Shitës për pjesë rezervë të makinerive të rënda

Information

Publish Date

15.05.2019

End Date

31.05.2019

Categories

Shitje | Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Prishtinë, 15 Maj 2019,

Segment Kosova Sh.p.k është distributor i autorizuar për shitjen dhe servisimin e makinerive dhe paisjeve të reja në sektorin e ndërtimitarisë, sektorin e minierave dhe sektorin e prodhimit industrial. Segment Kosova shpk është distributor i autorizuar nga Atlas Copco, Danfoss, Epiroc, Husqvarna, Dynapac, Iterchimica, CIFA etj. Segment Kosova shpall:

KONKURS PËR PUNËSIM

1. Një (1) Konsulent të shitjes për paisje industriale (inxhinier i elektrosë ose mekatronikës)

Detyrat:

 • Të promovoj dhe të realizoj caqet e shitjeve për paisje industriale (kompresorë, shëndrrues te frekuencave, vakum pompa etj.) në fabrika prodhuse dhe përpunuese
 • Të analizoj instalimet aktuale në fabrika dhe të analizoj/ shqyrtoj nevojat/kërkesat në treg për paisjet tona
 • Të identifikoj mundësit për zgjidhje/ shitje të paisjeve tona dhe te zgjeroj databazën e klientëve
 • Të përgadisë propozime, zgjidhje dhe oferta për nevojat/kërkesat e klientëve
 • Të prezantoj dhe negocioj zgjidhjet/ ofertat me klientët
 • Të mirëmbaj në vazhdimësi mardhënjet komerciale me klientë dhe furnitorët përkatës
 • Të analizoj tregun, shitjet dhe konkurencën dhe të raportoj në baza periodike

Njohuritë dhe aftësitë:

 • Aftësi të mira promovuese dhe komunikuese
 • Aftësi të mira teknike mbi paisjet industriale dhe aplikimet e tyre
 • Aftësi të mira të sistemve elektrike/mekatronike/automatikes
 • Kerkohet pergaditje univerzitare në inxhinieri të Elektrosë/Mekatronikës/Automatikës
 • Kerkohet të pakten një vitë përvojë në shitje të paisjeve dhe punë në Elektro/Mekatronikë/Automatikë
 • Të njohë mbi mesatare gjuhen Angleze (shkrim, lexim dhe në të folur)
 • Aftësi kompjuterike të Microsoft office (excel, word dhe outlook)

 

2. Një (1) Konsulent të shitjes për makineri të rënda të ndertimtarisë (inxhinier i makinerisë ose ndertimtarisë)

Detyrat:

 • Të promovoj dhe të realizoj caqet e shitjeve për makineri të rënda të ndertimtarisë (Makineri Betoni, Makineri Asfalti dhe paisje të tjera të punës në ndertimtari)
 • Të monitorojë projektet dhe punishtet e ndërtimtarisë dhe të analizoj/ shqyrtoj nevojat/kërkesat e kontraktorëve/ndërtuesëve në treg per paisjet tona
 • Të identifikoj mundësit për zgjidhje/ shitje të makinerive dhe te zgjeroj databazën e klienteve
 • Të përgadisë propozime, zgjidhje dhe oferta për nevojat/kërkesat e klientëve
 • Të prezantoj dhe negocioj zgjidhjet/ ofertat me klientët
 • Të mirëmbaj në vazhdimësi mardhënjet komerciale me klientë dhe furnitorët përkatës
 • Të analizoj tregun, shitjet dhe konkurencën dhe të raportoj në baza periodike

Njohuritë dhe aftësitë:

 • Aftësi të mira promovuese dhe komunikuese
 • Aftësi të mira teknike mbi makinerit e ndërtimit dhe aplikimet e tyre
 • Kerkohet pergaditje univerzitare në inxhinieri të Makinerisë/Ndërtimtarisë
 • Kerkohet të pakten një vitë përvojë në shitje të makinerive rënda dhe punë me Makineri/ në Ndërtimtari
 • Të njohë mbi mesatare gjuhen Angleze (shkrim, lexim dhe në të folur)
 • Aftësi kompjuterike të Microsoft office (excel, word dhe outlook)

 

3. Një (1) Shitës për pjesë rezervë të makinerive të rënda

Detyrat:

 • Të promovj dhe të realizoj caqet e shitjeve për pjesëve rezervë
 • Të pranoj kërkesat dhe të analizoj/ shqyrtoj nevojat/kërkesat e klientëve për pjesë rezervë
 • Të lexoj skemat e makinerive dhe të identifikoj shifrat përkatëse të pjesëve rezervë
 • Të identifikoj mundësit për shitje të pjesëve rezerë dhe te zgjeroj databazën e klienteve
 • Të përgadisë ofertat për mundësitë/nevojat/kërkesat e klientëve për pjesë rezervë
 • Të prezantoj dhe negocioj ofertat me klientët
 • Të mirëmbaj në vazhdimësi mardhënjet komerciale me klientë dhe furnitorët përkatës
 • Të përgadisë listat e porosisve për pjesë rezervë
 • Të analizoj tregun, shitjet dhe konkurencën dhe të raportoj në baza periodike

Njohuritë dhe aftësitë:

 • Aftësi të mira promovuese dhe komunikuese
 • Aftësi të mira teknike mbi makineritë e rënda dhe pjesët e tyre
 • Kërkohet të papktën një vitë përvojë në shitje të pjesëve rezervë për makineri të rënda apo makineri të ngjajshme
 • Kandidatët me edukim dhe përvoj në makineri të rënda kanë përparësi
 • Të njohë mesatarisht gjuhen Angleze (shkrim, lexim dhe në të folur)
 • Aftësi kompjuterike të Microsoft Office (excel, word dhe outlook)

Kandidatëve të pranuar ju ofrohet kontratë pune, trainime teknike dhe komerciale brenda dhe jashtë vendit mbi natyrën e paisjeve/makinerive dhe aplikimin e tyre në industri.

Të gjithë kandidatët e intersuar duhet t´i dorezojnë CV-të e tyre në formë elektronike në       e-mailin: info@segment-rks.com duke specifikuar qartësisht poziten për të cilen aplikoni.

Vetëm kandidatët në listen e ngusht do të kontaktohen për intervistë.

Segment Kosova Sh.p.k

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook