Log in
X

Company Name

IPKO

Phone Number

+ 381 38 700 700

Company Place

Prishtinë

Specialist/e i/e Inteligjencës së Biznesit

Specialist/e i/e Inteligjencës së Biznesit

Information

Publish Date

13.05.2019

End Date

19.05.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Specialisti/ja i/e Inteligjencës së Biznesit i raporton menaxherit/es të Inteligjencës së dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Pranimi i kërkesave për raporte të ndryshme nga produktet dhe ekipet tjera;
 • Vlerëson dhe grumbullon informacionet e nevojshme mbi të dhënat për përgatitjen e kërkesës/raportit të kërkuar;
 • Nxjerrja, përpunimi, analizimi i të dhënave të kërkuara;
 • Prezantimi i të dhënave të përpunuara dhe të pa përpunuara;
 • Ndihmon në interpretimin e të dhënave dhe ofron këshilla lidhur me atë se si të përmirësohet një produkt/shërbim;
 • Shkruan kode në SQL për nxjerrjen e të dhënave;
 • Dizajnon, analizon dhe zhvillon raporte në SAP BO, PowerPivot, Microsoft Excel etj.;

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri në gjuhët programuese SQL dhe PL/SQL;
 • Njohuri në paketën Microsoft Office, posaçërisht në Microsoft Excel;
 • Aftësi të larta analitike për të zgjidhur apo prezantuar të dhënat në mënyrë sa më të kuptueshme;
 • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim;
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje;
 • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve si dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të dhënave;
 • Aftësi për të punuar nën presion;
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Mundësi për të punuar jashtë orarit kurdo që është e nevojshme;
 • Njohuri në të folur dhe në të shkruar në gjuhën Angleze;

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Shkollimi: Diplomë Bachelor/Master në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike apo në fushë të ngjashme ose trajnime/certifikime në modelim dhe raportim të dhënash;

Përvoja e punës: Përvojë në fushën e inteligjencës së biznesit apo kontrollit, min. 2 vite

Expired

Share

Advertising