Log in
X

Company Name

Debt Loan Recovery Shpk

Phone Number

038/733-554

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i kolektimeve, Zyrtar ligjor

Zyrtar i kolektimeve, Zyrtar ligjor

Information

Publish Date

06.05.2019

End Date

20.05.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Ferizaj | Gjakovë | Gjilan | Mitrovicë | Pejë | Prishtinë

Job Description

Debt Loan Recovery Shpk – DLR ёshtё kompania e parё nё Kosovё e specializuar nё ofrimin e shёrbimeve pёr menaxhimin e kredive jo-performuese pёr banka dhe institucione mikrofinanciare. Ne ofrojmë mundësi angazhimi të kandidatёve të motivuar dhe të interesuar përzhvillim personal dhe tё karrierёs pёr individё me ambicie, profesionalizёm dhe pёrkushtim pёr standarde tё larta tё performancёs. Nё shёrbim tё rritjes dhe zhvillimit tonё tё vazhdueshёm, DLR shpallё

KONKURS

  1. Zyrtar i kolektimeve
  2. Zyrtar ligjor

për Prishtinё, Gjilan, Ferizaj, Gjakovё, Pejё, Prizren dhe Mitrovicё

Kualifikimi:

- Pёr Zyrtar tё kolektimeve - diplomё universitare nё Ekonomi dhe 2-3 vite pёrvojё pune;

- Pёr Zyrtar ligjor - diplomё universitare nё Juridik dhe 2-3 vite pёrvojё pune; si dhe:

  • Integritet tё lartё personal dhe profesional;
  • Aftёsi tё mira komunikimi dhe negociuse;
  • Aftёsi tё mira analitike, planifikimi dhe organizative;
  • Shkathtësi në komunikim verbal dhe me shkrim në gjuhët zyrtare;
  • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Detyrat dhe pёrgjegjёsitё e pёrgjithshme për këto pozita:     

Menaxhimi i portfolios, përmes angazhimit në të gjitha aktivitetet e kolektimeve – komunikimi dhe negocimi me klientë, monitorimi i ripagesave mujore; evidentimi i aktiviteteve në sistemin elektronik; si dhe në aktivitetet administrative: shënimet, dokumentet, raportet, korrespondencat e ndryshme etj. Pos detyrave të përshkruara më lartë, Zyrtarët ligjorë do të angazhohen edhe në të gjitha aktivitetet dhe procedurat ligjore të ndërmarra nga DLR.

Aplikimi: Dergoni CV-nё tuaj nё adresёn elektronike dlr.vendepune@gmail.com me titull: Pozita për qytetin (shënoni pozitёn dhe emrin e qytetit pёr ku aplikoni).

Afati i fundit pёr aplikim ёshtё 20 maj 2019

Expired

Share

Advertising