Log in
X

Company Name

K.S. Besa Security Sh.p.k.

Phone Number

049 / 764-544

Company Place

Prishtinë

Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG) (7), Operator i Mbikëqyrjes Elektronike/Video Vëzhgimit (5), Patrullë Intervenuese (28), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (45), Teknik (3)

Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG) (7), Operator i Mbikëqyrjes Elektronike/Video Vëzhgimit (5), Patrullë Intervenuese (28), Roje Fizike (Sigurim Themelor) (45), Teknik (3)

Information

Publish Date

02.05.2019

End Date

17.05.2019

Categories

Sigurim Fizik | Të tjera...

Job Places

Ferizaj | Gjakovë | Istog | Pejë | Prishtinë | Prizren

Job Description

Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të klientelës së kompanisë, BESA SECURITY njofton për hapjen e vendeve të lira të punës, me mundësi punësimi të menjëhershëm.

Njoftimi vlen për këto vende të punës:

  1. Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG) - Prishtinë, (5), Prizren (2)
  2. Operator i Mbikëqyrjes Elektronike/Video Vëzhgimit - Prishtinë (5)
  3. Patrullë Intervenuese – Prishtinë (10), Prizren (4), Pejë (4), Ferizaj (4), Gjakovë (4), Istog (4)
  4. Roje Fizike (Sigurim Themelor) – Regjioni i Prishtinës (20), Prizren (20), Peje (5),
  5. Teknik - Prishtinë (3)

Dokumentacioni i kërkuar për kualifikim fillestar:

  • Dëshminë e kualifikimit shkollor
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Dëshmi mbi trajnimet e kryera (licenca)
  • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

VËREJTJE:

Të gjithë ata që i plotësojnë kushtet, do të ftohen në intervistë, menjëherë pas aplikimit!

Për pozitat me numër 1,2,4, prioritet do të kenë aplikuesit që tashmë posedojnë çertifikatat (licencat) mbi trajnimet e kryera.

Aplikacionet për këtë pozite pranohen deri në diten e Premte, 17 Maj 2019, ora 16:30.

Adresa për aplikim: Zyra Qëndrore e Besa Security (Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, Prishtinë)

Telefoni kontaktues: 049 964 618 ose përmes email: info@besasecurity.com

Expired

Share

Advertising