Log in
X

Company Name

YVES ROCHER

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxhere Marketingu dhe Shitje

Menaxhere Marketingu dhe Shitje

Information

Publish Date

02.05.2019

End Date

16.05.2019

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Pershkrimi i punes

 1. Menaxhere Marketingu dhe Shitje

Detyrat

 • Përmbushja e planeve të marketingut dhe shitjeve, objektivave të burimeve njerëzore me rekrutimin, përzgjedhjen, trajnimin, planifikimin dhe disiplinimin e punonjësve.
 • Zgjerimi e markës nëpërmjet hapjeve të dyqaneve të reja dhe ndjekja e mbarëvajtjes së tyre.
 • Përpilimin dhe zbatimin e pritshmërive të punës, planifikimin dhe monitorimin.
 • Përgatitje dhe zbatimin e planeve të produktivitetit, të cilësisë dhe të standardeve ndaj shërbimit të konsumatorit dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Analizimin shitjeve dhe rezultateve, duke krijuar strategji çmimi, duke rekomanduar çmimet e shitjes, monitorimin e kostove, konkurrencës, kërkesës dhe ofertës në treg.
 • E aftë në përmbushjen e marketingut dhe merchandising duke planifikuar, zbatuar dhe vlerësuar promovimin në treg të markës.
 • Identifikimin e mundësive të marketingut duke analizuar kërkesat e konsumatorit, anët e forta dhe dobësitë konkurrecës.
 • Menaxhimin e rrjeteve sociale.

Kualifikimet

 • Të ketë Diplome Bachelor, në fushën e marketingut apo administrim biznesi.
 • Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në fushën e marketingut dhe shitjeve.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi, bashkëpunimi, negociuese, e vet vendosur në zgjidhjen e problemeve dhe e aftë në përmbushjes e përgjegjësive.
 • Aftësi shumë të mira kompjuterike - MS Windows, MS Office / Word, Excel, Power Point /, MS Outlook, Internet.- Njohuri të mira në përdorimin e programe të veçanta analitike apo ato grafike si Indesign / photoshop / illustrator – përbejnë avantazh.
 • Të jetë fleksibël në oraret e punes.
 • Njohje shumë të mire të gjuhës angleze. Njohje e gjuhës franceze përben avantazh.
 • Të këtë patent shofer

Tjera

Lokacion(et) e punes

Prishtina 

Expired

Share

Advertising