Log in
X

Company Name

PE-VLA-KU Sh.p.k .

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinieri i Hidroteknikes

Inxhinieri i Hidroteknikes

Information

Publish Date

26.04.2019

End Date

15.05.2019

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Prishtine me, 25.04.2019

Kategoria e Punës / Profesioni   Inxhinieri i Hidroteknikes

Data e përfundimit                         15-05-2019

 
PERSHKRIMI

Shoqëria “PE-VLA-KU” sh.p.k është ndër kompanitë më të njohura dhe më të mëdha ne fushën e ndërtimit me shtrirje në Shqipëri dhe Kosovë. Shoqëria u themelua ne vitin 2005 dhe gjatë këtyre 13 viteve stafi profesional i “PE-VLA-KU” sh.p.k, ka projektuar dhe realizuar me sukses dhjetra projekte në ndërtim. Aktualisht jemi të pranishëm në shumë zona të Shqipërisë dhe Kosovës, ku po zbatojmë projekte të ndryshme. Në të gjitha këto projekte japim perkushtimin, aftësitë dhe pervojën tonë.

Ne jemi duke kerkuar kandidat per pozicionin e Inxhinierit te Hidroteknikes per projektet tona në Kosovë.

PERSHKRIMI I POZICIONIT

Inxhinieri i Hidroteknikes ka si detyrë funksionale organizimin dhe realizimin e projekteve Hidraulike ne objekt në përputhje me projektin, specifikimet teknike dhe KTZ, si dhe grafikut të miratuar deri në fazën e dorëzimit të objektit.

DETYRAT

 • Ndjek ecurine e punimeve Hidraulike ne zbatim deri ne kolaudim perfundimtar.
 • Planifikon, organizon dhe mbikqyr punen e nenkontraktoreve hidraulike per t’u siguruar se te gjitha punimet po kryhen sipas parametrave te percaktuara në projekt      
 • Pergatit dhe koordinon gjithe dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor per marrjen e lejeve perkatese ne institucionet vendase   
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve Hidraulike duke pergatitur preventivin total
 • Identifikon tregun e materialeve hidraulike vendas ose të huaj dhe kordinon me departamentet e tjera per menyren e përzgjedhjes 
 • Pergatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve hidraulike ne perputhje me grafikun e pergjithshem të projektit                
 • Harton dhe kontrollon situacionet mujore.

KUALIFIKIMET

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Hidroteknike (përparësi për kandidatët që kanë përfunduar studimet Master).
 • Te kete eksperience pune ne pozicionin qe kerkohet jo me pak se 3 vjet.
 • Te kete aftesi organizative.
 • Te jete I afte te punoje ne menyre te pavarur dhe ne grup.
 • Te zoteroje programet baze kompjuterike si paketa Microsoft Office dhe Autocad.
 • Te kete njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
 • Të posedoj patentë shofer Kategori B.

SHENIME

Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: info@pevlaku.al & pevlaku.ks@gmail.com

Vetëm kandidatët që do të përzgjidhen për intervistë do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising