Log in
X

Company Name

PE-VLA-KU Sh.p.k .

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i Komunikacionit

Inxhinier i Komunikacionit

Information

Publish Date

26.04.2019

End Date

15.05.2019

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Prishtine me, 25.04.2019

Detaje te pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni      Inxhinier i Komunikacionit

Data e përfundimit                         15-05-2019


PERSHKRIMI

Shoqëria “PE-VLA-KU” sh.p.k është ndër kompanitë më të njohura dhe më të mëdha ne fushën e ndërtimit me shtrirje në Shqipëri dhe Kosovë. Shoqëria u themelua ne vitin 2005 dhe gjatë këtyre 13 viteve stafi profesional i “PE-VLA-KU” sh.p.k, ka projektuar dhe realizuar me sukses dhjetra projekte në ndërtim. Aktualisht jemi të pranishëm në shumë zona të Shqipërisë dhe Kosovës, ku po zbatojmë projekte të ndryshme. Në të gjitha këto projekte japim perkushtimin, aftësitë dhe pervojën tonë.

Ne jemi duke kerkuar kandidat per pozicionin e Inxhinierit te Komunikacionit per projektet tona në Kosovë.

PERSHKRIMI I POZICIONIT

Inxhinieri i Komunikacionit ka si detyrë funksionale organizimin dhe planifikimin e hartimit te planeve në përputhje me projektin e zbatimit, si dhe kushteve të sigurisë & shëndetit në punë.

DETYRAT

 • Të ketë njohuri shumë të mira në realizimin e planeve te menaxhimit te trafikut.
 • Të njohë dokumentacionin Tekniko –Ligjor mbi menaxhimin e trafikut gjate fazes se ndertimit.
 • Harton ne menyre te vazhdueshme planet e menaxhimit te trafikut per marrjen e masave per punimet qe kryhen.
 • Të ketë aftesi të monitorojë ecurinë e proceseve të punës në objekt.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë dhe te drejtojë stafin e perfshire ne project.
 • Mban pergjegjesi per planet e hartuara duke iu referuar kushteve te sigurise dhe shendetit ne pune mbi legjislacionin perkates.

KUALIFIKIMET

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë, profilizuar në Inxhinieri Komunikacioni.
 • Te kete 3 vjet eksperiencë pune.
 • Të zotërojë programet Microsoft Office, Autocad
 • Te kete njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.
 • Të jetë i komunikueshëm, të ketë aftësi të mira drejtuese menaxheriale, teknike.
 • Të jetë i aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht.
 • Te zotërojë patentë të klasit B.

SHENIME

Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: info@pevlaku.al  & pevlaku.ks@gmail.com 

Vetëm kandidatët që do të përzgjidhen për intervistë do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising