Log in
X

Company Name

Dauti Komerc Sh.p.k

Phone Number

049/736-933

Company Place

Ferizaj

Komercialist

Komercialist

Information

Publish Date

20.04.2019

End Date

26.04.2019

Categories

Shitje

Job Places

Ferizaj

Job Description

Kompania “Dauti Komerc”sh.p.k me seli në Ferizaj me qëllim të plotësimit të vendeve të reja të punës shpall këtë :

K O N K U R S

Titulli i vendit të punës:

  1. Komercialist për HORECA – Hotele, Restaurante dhe Kafiteri (1 pozitë)

Për Regjionin : Fushë Kosovë, Podujevë, Kastriot, Vushtrri, Drenas, Skenderaj dhe Mitrovicë.

     II.  Vendi -Ferizaj

Kushtet të cilat duhet përmbushur:

1. Diploma e shkolles së mesme ekonomike është obligative, kurse  kandidatet me Diplomë universitare në lëmin e ekonomis do të kenë përparesi.

2. Eksperienca e punës në këtë drejtim do të mirret parasysh

3. Të ketë njohuri me kompjuter

4. Njohja e gjuhes angleze është e preferuar

6. Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit

7. Aftësitë larta organizative dhe ndërpersonale    

8. Patentë shoferi i kategorisë B.

9.Kandidati preferohet të jetë nga njeri prej rexhioneve të kerkuara.

CV-të së bashku me dëshmitë e kualifikimeve arsimore të dërgohen përmes email adresës infodauti.ks@gmail.com ose kopjet fizike të dokumentacionit të dorëzohen në seline e Kompanise “Dauti Komerc”sh.p.k –Rruga magjistrale Ferizaj-Kaçanik, respketivisht Fshati Gurëz Komuna e Ferizajit edhe atë cdo dite pune duke filluar nga ora 08.00-15.00 gjer në afatin e fundit për aplikim.Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarik nga dita e publikimit.

Expired

Share

Advertising