Log in
X

Company Name

Qendra Elohim

Phone Number

+38349452595

Company Place

Pejë

Mësuese (Mësues) të gjuhës Angleze për kurse për nxënës/student (2 pozita) , Mësuese (Mësues) të gjuhës Gjermane për kurse për nxënës/studentë (1 pozitë)

Mësuese (Mësues) të gjuhës Angleze për kurse për nxënës/student (2 pozita) , Mësuese (Mësues) të gjuhës Gjermane për kurse për nxënës/studentë (1 pozitë)

Information

Publish Date

17.04.2019

End Date

20.05.2019

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Pejë

Job Description

Qendra Elohim, Pejë shpall KONKURS për:

Titulli i pozitës:

 1. Mësuese (Mësues) të gjuhës Angleze (2 pozita) për kurse për nxënës/student
 2. Mësuese (Mësues) të gjuhës Gjermane (1 pozitë) për kurse për nxënës/studentë

Përshkrimi i punëve dhe të detyrave të punës:

 • Organizon dhe mban kurset e gjuhës Angleze / Gjermane.
 • Planifikon dhe përgatit mësimin në bazë ditore, mujore dhe periodike (për një nivel).
 • Organizon dhe kontrollon, përkatësisht merr pjesë në testet me shkrim dhe me gojë, në grupin për të cilin angazhohet, apo sipas nevojës për grupet e tjera.
 • Është i/e detyruar që në procesin e punës të jetë vazhdimisht kreativ/e, të punojë në zhvillimin e aftësive të veta për mësimdhënie, të përdorë material dhe literaturë shtesë në orën mësimore.

Kushtet e konkursit:

 • Diploma e Fakultetit përkatës te gjuhës Angleze / Gjermane
 • Kandidatët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit kryesisht vendet gjermanofolëse qofshin të nivelit Bachelor apo Master janë në avantazh në procesin e përzgjedhjes.
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse.
 • I/E motivuar për punë dhe i/e përkushtuar për arritjen e objektivave.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Aftësi teknike të shkëlqyera në punë me programet nga paketa MS Office.
 • Njohje e shkëlqyer e drejtshkrimit të gjuhës shqipe.

Dokumentacioni për aplikim:

 • CV-ja e Kandidatit.
 • Kopjet e diplomave të edukimit të përfunduar
 • Kopjet e diplomave dhe dokumenta të tjera që tregojnë për kurse ose programe trajnuese/edukative të përfunduara
 • Dëshmi për njohjen e gjuhëve të tjera të huaja
 • Referenca nga punëdhënësit paraprak

Afati i aplikimit

Konkursi mbetet i hapur nga data e publikimit e deri më 20 Maj 2019 në orën 16.00

Aplikacionet dërgohen pranë sekretarisë së Qendrës Elohim, Pejë.

Adresa: William Walker nr. 23
             30000 Peje
             Tel/Viber: +38349452595

Insta: @Elohim_Center

Facebook: @Qendra Elohim

Expired

Share

Advertising