Log in
X

Company Name

Autoshtëpia Siqani

Phone Number

044244004

Company Place

Prishtinë

SHITËS I VETURAVE

SHITËS I VETURAVE

Information

Publish Date

12.04.2019

End Date

21.04.2019

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

AUTOSHTËPIA SIQANIShpall konkurs

Numri i pozitës: një (1)

1. SHITËS I VETURAVE

Detyrat e punes janë:

 • Shitja e veturave
 • T’i identifikojë klientët potencial.
 • Të mbajë kontakte te vazhdueshme me klientët
 • Të prezantoj kompaninë dhe veturat të cilat i ofrojmë.
 • Të mbani kontakt të vazhdueshëm me menaxherin mbikqyres
 • Të punon në përmbushjen e qëllimeve të kompanisë.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Edukimi Universitar ,
 • Përvojë punë min. 3 vjeçare vetëm në shitje te veturave
 • Te posedoj patentë shoferivalid, (Kategoria B)
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese ;
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës dhe marrëdhënies me stafin tjetër administrativë.
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të paketës Microsoft Office.
 • Njohja e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar.

Mënyra e Aplikimit:

Dërgoni CV-në tuaj në këtë e-mail adresë:

bleranda.berisha@siqani.com me titull “Aplikim për Punë për poziten (pozita per te cilën aplikoni):”.

Dëshminë e Kualifikimit Profesional, dëshminë për Përvojën e Punës;

Kopjen e Letërnjoftimi dhe referenca të tjera te punës se mëparshme.

Konkursi është i hapur 10 ditë nga dita e publikimit.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur ne listën e ngusht kontaktohen permes telefonit .

Të interesuarit për pozitat e lartë cekura mund të na kontaktojnë në:

Tel: 044/244004

Adresa: Magjistralja Prishtinë – Ferizaj km 8-të, Çagllavicë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook