Log in
X

Company Name

FeKs Pharma shpk

Phone Number

049 188 300

Company Place

Prishtinë

Përfaqësues mjekësor, Agjent I shitjes, Administrat

Përfaqësues mjekësor, Agjent I shitjes, Administrat

Information

Publish Date

11.04.2019

End Date

21.04.2019

Categories

Mjekësi | Shitje | Administratë

Job Places

Të gjitha qytetet

Job Description

FeKs Pharma shpk, është kompani farmaceutike dhe shpërndarës i produkteve farmaceutike që gjendet në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. “FeKs Pharma” është një kompani me rritje të vazhdueshme-dinamike.

Ne kemi marrëveshje ekskluzive si distributore me kompani ndërkombëtare të njohura për të importuar, promovuar dhe shitur prodhimet e tyre në tregun e Kosovës, por jo vetëm,Ne jemi njohës dhe ekspert i tregut mjekësor në Kosovë duke ofruar trajnime për shitje dhe marketing për stafin e kompanisë FeKs Pharma shpk.

Për aryeje të zgjerimit të aktivitetit biznesor dhe arritjes së qëllimeve, shpall konkurs për plotësimin e këtyre vendeve të lira të punës:

 1. Përfaqësues mjekësor, (të gjitha qytet e Kosovës)
 2. Agjent I shitjes, (të gjitha qytet e Kosovës)
 3. Administrat.

Kushtet për pozitën 1 :

 •  Diplomë bachelor në shkencat mjekësore; Farmaci, Mjekësi, Stomatologji,Ekonomi.
 •  Të kenë njohuri për produket farmaceutike,
 •  Të kenë njohuri bazike për promovimin dhe marketingun e produkteve farmaceutike,
 •  Të kenë aftësi të larta komunikuese, vetë iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe qasje ekipore,
 •  Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike do të ketë përparësi
 • Të ketë patent shofer.

Kushtet për pozitën 2 :

 •  Diplomën e shkollës se mesme, drejtimi farmaci, mjekësi e përgjithshme ose diplomë bachelor ekonomi.
 •  Kandidatët duhet të kenë njohuri për teknikat e shitjes, dhe distribuimit
 •  Eksperienca në shitje dhe promovimin e shitjes është përparësi.
 • Diplomë bachelor Njohuri për praktikat e mira të storimit dhe praktikat e mira të distribuimit të produkteve farmaceutike si dhe eksperienca në njërën nga kompanitë farmaceutike lokale do të jenë një përparësi. 
 • Të ketë patent shofer

Kushtet për pozitën 3 :

 • Diplomë bachelor Ne Ekonomi,Menaxhment,Financa,
 • Njohuri të mira ne Fushen e informatikes dhe teknologjisë,
 • Njohja e gjuhes Angleze ose gjuhëve te huaja ka përparsi,
 • Të kenë aftësi të larta komunikuese, vetë iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe qasje ekipore,
 • Përvoja e punës në fushën e ngjashme do të ketë përparësi.

Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV-ne me foto dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja ne email adresen: info@fekspharma.com , www.fekspharma.com tel: 049 188 300.

Vetëm Cv-te e kompletuara do analizohen,Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi mbetet I hapur 10 ditë nga data e publikmit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook