Log in
X

Company Name

ACI - Aqua Park Mitrovice

Phone Number

Company Place

Mitrovicë

Vende të lira pune (64)

Vende të lira pune (64)

Information

Publish Date

10.04.2019

End Date

17.04.2019

Categories

Hoteleri | IT & Dizajn | Jurista | Menaxher | Shitje | Kontabilitet | Pastrues | Marketing

Job Places

Mitrovicë

Job Description

SHPALLJE PER VENDE TE LIRA PUNE

Shoqeria Aksionare :  “ACI - Aqua Park Mitrovice”

Adresa: Mitrovicë – Aqua Park

Shpall konkurse per keto vende te lira pune:

Pozita: 14 Kamarier/e

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Shkathtesi dhe shpejtesi korrekte ne sherbim
 • Komunikim I mire me klientet dhe bashkepunim me koleget
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Te ju percjelle porosite me kohe Stafit të Kuzhines
 • Te Prezantoje menyte ne menyren e duhur per Klientin

Kualifikimet e duhura :

 • Shkolla e mesme/profesionale e perfunduar
 • Pervoje Pune ne Gastronomi
 • Aftesi per te punuar nen presion
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Njohja e Gjuhes Angleze e preferushme

--------

Pozita: Shef Kuzhine

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Pergatitjen , gatimin dhe prezantimin e ushqimit ne perputhje me standardet e kerkuara te cilesise
 • Mbajtja e përgatitjes në nivelin e duhur duke u siguruar qe ushqimi eshte sherbyer me kohë
 • Monitorimin e prodhimit te ushqimit per te siguruar cilesi te qendrueshme dhe racionimin e duhur te madhesise
 • Kontrollin e kushteve pas udhezimeve perkatese higjienike , shendetit dhe sigurise
 • Udhezimin e Stafit Sherbyes ne menyre qe te jete Sherbimi ne Nivel

Kualifikimet e duhura :

 • Pervoje Pune ne Sektorin e Gastronomise (Shef Kuzhine)
 • Të Njoh Sektorin e Kuzhines
 • Të kete aftesi shumë te mira drejtuese
 • Të kete njohuri ne Programet baze te Kompjuterit dhe MS Office
 • Te kete te perfunduar Fakultetin ne Kulinari/Gastronomi e Preferueshme ose te jete I certifikuar ne Trajnimet Perkatese

-------

Pozita: 10 Barmen/Banakier

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Pergatitja e Pijeve Alkoolike ose Jo-Alkoolike për Klientat
 • Pranimin e Porosive ne Bar
 • Vleresimi i nevojave dhe Preferencave te Klienteve
 • Prezantimi Korrekt I Pijeve , Koktejeve ne Menyre te Sakte

Kualifikimet e duhura :

 • Pervoje Pune si Barmen/Shankist
 • Shkolla e mesme/profesionale e perfunduar
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Njohuri ne Receptat per Pregaditjen e Koktejeve dhe Porosive te ndryshme te Klientave
 • Certifikime ose Trajnime ne Fushen Relevante e Preferueshme
 • Njohja e Gjuhes Angleze e Preferueshme
 • Te jete ne gjendje ta Mbaje Paster dhe te Organizuar , Barin/Shankun

--------

Pozita: 6 Kuzhinier/e

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Pergatitjen , gatimin dhe prezantimin e ushqimit ne perputhje me standardet e kerkuara te cilesise
 • Mbajtja e përgatitjes në nivelin e duhur duke u siguruar qe ushqimi eshte sherbyer me kohë
 • Te jete ne gjendje te organizoje dhe mbaje Kuzhinen Paster dhe ne rregull
 • Njohuri ne Kuzhinen Tradicionale
 • Aftesi per Pergaditjen e Ushqimeve sipas Recetave te Standardizuara

Kualifikimet e duhura :

 • Pervoje Pune si Kuzhinier/e
 • Shkolla e mesme/profesionale , Ose Fakulteti i/e perfunduar
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Njohuri ne Receptat per Pregaditjen e Porosive te ndryshme te Klientave
 • Certifikime ose Trajnime ne Fushen Relevante e Preferueshme
 • Njohja e Gjuhes Angleze e Preferueshme
 • Te jete ne gjendje ta Mbaje Paster dhe te Organizuar Kuzhinen
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore

-------

Pozita: 2 Menaxher Nderrimi

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Te jete pergjegjes per menaxhimin e operacioneve te restaurantit gjate nderrimit te percaktuar
 • Te minimizoni ankesat e Klienteve permes sherbimit efektiv ne perputhje me politikat e Resataurantit
 • Te jeni i Sakte dhe I Vëmendshëm ne Detaje
 • Caktimin , dhe Narjen e Detyrave Ndaj Stafit

Kualifikimet e duhura :

 • Pervoje Pune të Mehershme si Menaxher Nderrimi
 • Shkolla e mesme/profesionale , Ose Fakulteti i/e perfunduar
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Njohja e Gjuhes Angleze e preferushme
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore

------

Pozita: 14 Kujdestar (Lifeguard)

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Monitorimin e Klienteve ne Pishina
 • Kujdesin per Klienta
 • Te jete ne gjendje Gatishmerie per ndonje rrethane Rreziku
 • Te Informoje Klientat per Rreziqet
 • Te ju Pergjigjet me Shpejtesi Situatave Emergjente

 Kualifikimet e duhura :

 • Pervoje Pune të Mehershme si Kujdestar/Lifeguard
 • Shkolla e mesme/profesionale , Ose Fakulteti i/e perfunduar
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Njohja e Gjuhes Angleze e preferushme
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore
 • Certifikimet ose Trajnimet ne Fushen Relevante jane te Preferueshme

-------

Pozita: 4 Ticketman/ Shites I Biletave

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Shkolla e mesme/profesionale , Ose Fakulteti i/e perfunduar
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Njohja e Gjuhes Angleze e preferushme
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore
 • Komunikim Korrekt ndaj Klientave
 • Serioz
 • Te jete ne gjendje te punoje me nderrime , diten/naten dhe vikendeve

Kualifikimet e duhura :

 • Pervoje Pune të Mehershme
 • Shkolla e mesme/profesionale , Ose Fakulteti i/e perfunduar
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime
 • Njohja e Gjuhes Angleze e preferushme
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore
 • Te jete ne gjendje te punoje me para dhe te jete korrekt
 • Te kete aftesi analitike

------

Pozita: 1 Pica Men

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Serioz
 • Te jete ne gjendje te punoje me nderrime , diten/naten dhe vikendeve
 • Te  jete ne gjendje te pranoje porosite nga stafi
 • Te jete Korrekt ne menyren e sherbimit
 • Te dorezoje Porosite ne kohe

Kualifikimet e duhura :

 • Pervoje Pune të Mehershme
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore
 • Komunikim Korrekt ndaj Klientave
 • Serioz
 • Te jete ne gjendje te punoje me nderrime , diten/naten dhe vikendeve

-------

Pozita: 5 Pastrues/e

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Te Perfundoj Punen ne menyre Korrekte
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime

Kualifikimet e duhura :

 • Shkolla e mesme/profesionale
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore
 • Pervoje Pune të Mehershme

-------

Pozita: 3 Shites/e te Akulloreve

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Shkathtesi dhe shpejtesi korrekte ne sherbim
 • Komunikim I mire me klientet dhe bashkepunim me koleget
 • Fleksibilitet per te punuar ne nderrime

 Kualifikimet e duhura :

 • Shkolla e mesme/profesionale
 • Fizikisht dhe ne Gjendje te Mire Shendetsore
 • Pervoje Pune të Mehershme

------

Pozita: 1 Menaxher Marketingu

Pergjegjesite dhe detyrat:

 • Hulumton dhe analizon zhvillimet dhe trendet e tregut
 • Identifikon caqet ne treg konform produkteve dhe brendeve tona dhe percakton strategji per ti arritur ato
 • Sjell Strategji te ndryshme te Marketingut
 • Planifikon aktivitete dhe menaxhon me buxhetin e marketingut
 • Organizon dhe percakton strategji per media sociale
 • Synon shfaqjet tregetare (panairet,konferencat)
 • Menaxhon Marketingun e Kompanise ne menyre Korrekte

Kualifikimet e duhura :

 • Diplome Universitare ne Marketing , Ekonomi apo ne fushat relevante
 • Minimalisht 2 Vite përvoje në të njejtin profil pune
 • Shkathtesi Organizative dhe Analitike , Planifikim te Mire dhe Aftesi organizative
 • Hulumtimi I Tregut dhe Raportim I Rezultateve te Tregut
 • Shkathtesi e larte ne Perdorimin e Teknologjisë
 • Të kete njohuri ne Programet baze te Kompjuterit dhe MS Office

 -------

Pozita: 1 Jurist

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Përpilon kontrata dhe aneksa për nevoja te Kompanisë
 •  Përpilon propozime për përmbarim, padi, ankesa e parashtresa të ndryshme të nevojshme për mbrojtjen e interesave të Kompanisë, në të gjitha procedurat e caktuara ligjore;
 • Përfaqëson Kompaninë  me autorizim në gjykata, organe të tjera të jurisprudences dhe organe administrative e shtetërore;
 • Përcjellë dispozitat ligjore dhe jep mendime e këshilla juridike;
 • Përpilon rregullore të ndryshme, vetëm apo në bashkëpunim me të punësuarit e tjerë të
 • Kompanisë, si anëtarë i ndonjë grupi punues;
 • Sipas urdherit të drejtorit të Shërbimit kryen edhe punët të tjera nga Fushëveprimi i vendit të tij të punës dhe të Shërbimit dhe që janë caktuar me akte të ndryshme të kompanisë
 • Menaxhon me rregull konform ligjit dhe ne perputhje me standartet e kompanisë sone rekrutimet e punonjesve, pergaditjen e dokumentacionit  sipas ligjit dhe percjellje ne vazhdimesi cdo levizje e stafit.

Kualifikimet e duhura :

 • Diplomë universitare në Fakultetin Juridik.
 • Minimum 2 vite përvoj pune në fushën përkatëse
 • Aftësi për të zgjidhur probleme të ndryshme.
 • Shkathtësi të mira komunikimi.
 • Të ketë mendim kritik dhe analitik.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në përdorimin e programeve kompjuterike e sidomos Office-it.
 • Shkathtësi të shkëlqyera të Gjuhës Angleze.

-------

Pozita: 1 Kontabilist

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Regjistrimet kontabel të transaksioneve të biznesit;
 • Lëshimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe të gjitha dokumenteve tjera dalëse;
 • Mbajtja e librave të shitjes dhe blerjes;
 • Përgatitja e deklaratave tatimore;
 • Përgatitja e Pasqyrës së të Ardhurave, si dhe te gjitha formave standarde te aplikueshme nga kompania lidhur me raportimin financiar;
 • Ofron informata relevante dhe me kohë sipas kërkesave të menaxhmentit të kompanisë
 • Kryen detyrat dhe punët në përputhje me manualet e aplikueshme brenda kompanisë si dhe punë të tjera administrative në rast nevoje

Kualifikimet e duhura:

 • Të ketë Diplomë Universitare të Fakuletit Ekonomik – Drejtimi Banka dhe Financa;
 • Të ketë eksperiencë pune më shumë se 3 vite;
 • Të ketë njohuri shumë të mirë të programeve të ndryshme financiare;
 • Të jetë kontabilist i çertifikuar në SCAAK – Perparesi e madhe
 • Të ketë njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze (në të folur dhe të shkruar);
 • Të ketë njohuri shumë të mirë të programëve kompjuterike bazë si Microsoft Office, veçanërisht Excel;
 • Aftësi të mira komunikimi

------------------

Pozita: 1 IT

Pergjegjesite dhe detyrat :

 • Menaxhimin e Sistemit Operativ
 • Menaxhimin e Serverave te Kompanise
 • Mirembajtjen e Database
 • Mirembajtjen dhe Kontrollen Teknike te Pajisjeve Elektronike

Kualifikimet e duhura :

 • Diplome Universitare ne Inxhinieri Kompjuterike apo ne fushat relevante
 • Minimalisht 2 Vite përvoje në të njejtin profil pune
 • Shkathtesi Organizative dhe Analitike , Planifikim te Mire dhe Aftesi organizative
 • Hulumtimi I Tregut dhe Raportim I Rezultateve te Tregut
 • Shkathtesi e larte ne Perdorimin e Teknologjisë
 • Të kete njohuri ne Programet baze te Kompjuterit dhe MS Office

Të Interesuarit te dergojne CV e tyre ne email adresen zyrtare te Kompanise: info@aci-ks.eu ose ti dergojnë personalisht në Objektet e Kompanisë prej 10.04.2019 deri me 17.04.2019.

Ju lutem qe ne Subjekt te shenoni poziten per te cilen aplikoni

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook