Log in
X

Company Name

BAU MARKET

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Praktikant në shitje (18)

Praktikant në shitje (18)

Information

Publish Date

10.04.2019

End Date

19.04.2019

Categories

| Praktikë

Job Places

Drenas | Ferizaj | Fushë Kosovë | Prishtinë

Job Description

Bau Market është kompani lider i shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve në industrinë e ndërtimit, materialeve sanitare dhe shtëpiake.

Praktikant në shitje

 1. Prishtinë – 4 vende të lira;
 2. Fushë Kosovë – 5 vende të lira;
 3. Drenas – 2 vende të lira;
 4. Ferizaj – 7 vende të lira.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të mësoje mënyrën e shitjes nga shitësit me përvojë.
 • Të mësoje specifikat dhe produktet nga punonjësit më të mire teknik.
 • Të ndihmoje punonjësit ne shitje ne periudha ditore duke ju lehtësuar procesin e punëve teknike.
 • Të përqendrohet në rritjen e shërbimit dhe fokusit tek klientët dhe sigurohet që ata janë duke u trajtuar në mënyrën e duhur.
 • Ti njoh produktet në sektorë dhe vazhdimisht të hulumtojë rreth specifikave të tyre.
 • Të sigurohet që ekspozimi i produkteve është në mënyrën e duhur dhe në vendin e duhur.
 • Të bëjë me kujdes porosinë dhe pranimin e mallit dhe kujdeset që palimi, renditja dhe pastërtia e produkteve janë ne rregull ne sektorë përkatës.
 • Të kujdeset që të gjitha produktet janë të barkoduara dhe me çmime të vendosura.
 • Të kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;
 • Të njoh saktë mënyrën e funksionit të sistemeve dhe operacioneve të brendshme të Bau Market.
 • Për gjitha këto detyra raporton tek përgjegjësi i sektorit ne baza ditore, javorë dhe mujore.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të ketë aftësi të shumë mira komunikuese;
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;
 • Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip
 • Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve
 • Përvoja e ngjashme e punës do jetë përparësi.

Vërejtje

Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara dhe vërtet besojnë të jenë kompetentë për kryerjen e detyrave që kërkohen.

Dërgoni CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse në emailin: hr@altradeholding.eu

Tek ‘subject’ ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni.

Konkursi do jete i hapur nga data 10 Prill 2019 deri me 19 Prill 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook