Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 620

Company Place

Mitrovicë

Bashkëpuntor Regjional

Bashkëpuntor Regjional

Information

Publish Date

05.04.2019

End Date

19.04.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Diakonie Kosova - Projekti "Kthimi i sigurt dhe me dinjitet"

Konkurs:
Pozita 1: Bashkëpuntor Regjional – 1(një) Pozitë
Orari: 40 orë në javë

Kualifikimet e kërkuara:
•Përfundimin e studimeve, Diplomë Universitare
•Eksperiencë pune në fushën e riatëdhesimit dhe ri-integrimit të personave te kthyer
•Aftësi të mira komunikuese dhe paraqitje profesionale
•Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi
•Aftësi për punë nën presion
•Njohuri të Gjuhës Gjermane apo Angleze (e obliguar)
•Patent shofer (Kategoria B) - e obliguar

Detyrat e punës:  
•Këshillimi dhe orientimi i personave të kthyer
•Shkruarja e raporteve  (raportimi i punes ne teren)
•Përgatitja e ndihmave për të riatdhesuarit
•Pune administrative ne zyre
•Vizita e personave te riatdhesuar ne tere teritorin e Kosoves.

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe  mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar  nga të gjitha komunitetet në Kosoves.
Të interesuarit duhet të sjellin  CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbështetëse (diploma, çertifikata trajnimeve etj.) Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati për aplikim është deri  me 19 Prill 2019
Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovice, Tel: 028 535 302

Aplikacionet mund ti dergoni edhe në adresen elektronike: zyra.kthimi@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising