Log in
X

Company Name

Fresh - Co sh.p.k

Phone Number

049 811 199

Company Place

Pejë

TEKNIK TË KONTABILITETIT

TEKNIK TË KONTABILITETIT

Information

Publish Date

03.04.2019

End Date

15.04.2019

Categories

Kontabilitet

Job Places

Pejë

Job Description

Fresh-Co Sh.P.K, në bazë te kërkesës së paraqitur për staf shtesë, shpall konkurs pune për:

TEKNIK TË KONTABILITETIT 
 

PËRGATITJA DHE SHKATHTËSITË PROFESIONALE:

  • Te ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit (përparësi);
  • Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra;
  • Fakulteti Ekonomik, drejtimi kontabilitet apo banka dhe financa (e preferuar);
  • Përvojë pune relevante në kontabilitet dhe financa (ose pjesëmarrës në trajnime: praktika në kontabilitet);

PUNËT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Nën mbikëqyrjen direkte të drejtorit të kompanisë, do të kryej këto detyra:

  • Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël;
  • Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit sikurse janë  faturat e blerjes, kalkulimi i DUD-ve, faturat e shpenzimeve sipas kategorive, regjistrat e pagave;
  • Përgatit dhe analizon harmonizimet e transaksioneve bankare;
  • Barazimi i llogarive të stoqeve me kontabilitetin financiar;
  • Regjistrimin e stoqeve ne depo dhe percjellja e tyre ne baza ditore
  • Kryerja e punëve të tjera nga lëmi i kontabilitetit, financave ose punëve tjera administrative sipas kërkesës së Kontabilistit kryesor;

Vërejtje: Aplikantët duhet të jenë banorë të Komunës së Pejës

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë një CV në adresën elektronike: gramos.zeka@fresh-co.net, Aplikacionet pranohen në formë elektronike dhe jo më larg se 15 Prill 2019, ora 16:00. Ku vetëm kandidatet e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook