Log in
X

Company Name

Kosova Education Center (KEC) / Mileniumi i Tretë

Phone Number

+381 38 244 258

Company Place

Prishtinë

Kuzhinier/e restoranti, Ndihmës Kuzhinier/e restoranti

Kuzhinier/e restoranti, Ndihmës Kuzhinier/e restoranti

Information

Publish Date

13.03.2019

End Date

21.03.2019

Categories

Hoteleri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shkolla jopublike "Mileniumi i Tretë"
rr. "Isa Kastrati", p. n.
Prishtinë

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës "Mileniumi i Tretë", drejtoresha e Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e vendeve të lira të punës në restorantin e shkollës

  1. Një kuzhinier/e restoranti me orar të plotë pune
  2. Një ndihmës - kuzhinier/e restoranti me orar të plotë pune

 Shënim:

Kandidatët për pozitën 1 duhet të kenë të paktën 3 vite përvojë pune në kuzhinë në restorant kurse për pozitën 2 dy vite.

Aplikimi: Të gjitha informatat për konkursin dhe formularët e aplikimit mund të merren nga ueb faqja http://mileniumi3.net/?page_id=2191

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net, apo dorëzohen drejtpërdrejt në administratën e shkollës.

Afati i fundit për aplikim: 21 mars 2019 në orën 16.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook