Log in
X

Company Name

Kosova Education Center (KEC)

Phone Number

+381 38 244 257

Company Place

Prishtinë

Iniciativa e Kosovës për Përfshirje - KOSINT2020 (5 Pozita)

Iniciativa e Kosovës për Përfshirje - KOSINT2020 (5 Pozita)

Information

Publish Date

13.03.2019

End Date

27.03.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

THIRRJE PËR APLIKIM

Projekti “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje - KOSINT2020” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në tre (5) pozitat e mëposhtme

Pozita 1:   

Konsulent për hartimin e raportit tematik në lidhje me arsyet e braktisjes së shkollimit nga nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 3 prill 2019

Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim:  

http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0024.html

 
Pozita 2:   

Konsulent për hartimin e raportit tematik për vështirësitë me të cilat ballafaqohen nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Punëdhënësi:  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 3 prill 2019

Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim:  

http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0024.html

 
Pozita 3:   

Konsulent për hartimin e raportit tematik në lidhje me efektivitetin e EPRBM-ve

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 3 prill 2019

Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim:  

http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0024.html

 
Pozita 4:   

Konsulent për hartimin e raportit tematik në lidhje me respektimin e kuotës së punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në institucionet publike

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 3 prill 2019

Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim:  

http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0024.html

 
Pozita 5:   

Konsulent për hartimin e raportit tematik për efektivitetin e MATP-ve

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 3 prill 2019

Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim:  

http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0024.html

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën jxhaferi@kec-ks.org  deri më 27 mars 2019, 16.30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising