Log in
X

Company Name

Infosoft Systems shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Jurist

Jurist

Information

Publish Date

13.03.2019

End Date

27.03.2019

Categories

| Jurista

Job Places

Prishtinë

Job Description

Infosoft Systems Prishtina, kerkon te rekrutoje:

Jurist


Detyra dhe Pergjegjesi

 • Të zbatojë në mënyrë  të vazhdueshme  kërkesat ligjore dhe rregullatore të klientëve për aplikimin/miratimin/monitorimin e gjithë procesit të  bashkëpunimit.
 • Të përcaktojë rrezikun ligjor në të gjitha kontratat ndaj klientëve dhe furnitorëve
 • Të kontrollojë limitet dhe  kriteret e përputhshmërisë në lidhje me raportimin e çështjeve ligjore.
 • Evidentimi i projektligjeve, ligjeve, udhëzimeve teknike, të cilat ndikojnë në aktivitetin e kompanive.
 • Përpilimi dhe ndjekja e kërkesave për interpretim të Ligjit per Prokurim Publik si dhe akteve në zbatim të tij.
 • Përgatitja e njoftimeve si dhe materialeve njohëse mbi ndryshimet e LPP
 • Harton kontratën bazuar në kushtet e ofertës ose dokumente të tjera të dërguara nga kërkuesi si dhe propozon ndryshime te duhura te nje kontrate ne mbrojtje te interesave te kompanise.
 • Sipas nevojës harton shkresa drejtuar institucioneve të ndryshme për çështje që lidhen me aktivitetin e kompanisë.

Kërkesa për kandidatët

Arsimimi dhe eksperienca

 • Diplome Fakulteti ne degen Juridik
 • Eksperience pune ne kompani relevante, minimum 2 vjet.
 • Njohje e mire e legjislacionit te Kosoves
 • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit.
 • Aftesi ne perdorimin e mjeteve si MS Project, MS Visio, MS Excel
 • Aftesi shume të mira komunikuese me shkrim dhe me goje ne gjuhen shqipe dhe angleze.
 • I orientuar drejt zbatimit te afateve, aftesi koordinuese dhe bashkepunuese.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com.

Afati per aplikim eshte deri me 27 Mars 2019.

Expired

Share

Advertising