Log in
X

Company Name

IP KOS SHPK

Phone Number

038 755 755

Company Place

Prishtinë

Menaxher Rajonal

Menaxher Rajonal

Information

Publish Date

12.03.2019

End Date

21.03.2019

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Subjekti afarist IP-KOS sh.p.k me NRB 71017729, me adresë në rr. Elez Berisha nr.20 -Prishtinë shpall:                                                                          

KONKURS

Për pozitën : Menaxher Rajonal për mbikëqyrjen e pikave të shitëse për territorin e Prishtinës dhe Mitrovicës.

Kualifikimet e kërkuara për këtë pozitë janë:

 • Diplomën Universitare në Ekonomi ose në fusha të ngjashme, e nevojshme;
 • Të ketë se paku 1 vit përvojë pune në fusha të ngjashme, e nevojshme;;
 • Të posedoj patent shoferin e kategorisë B, e nevojshme.
 • Njohja e gjuhëve të huaja, dhe trajnimet do te konsiderohen përparësi

Aftësitë nder personale:

 • Të posedoj aftësi të shkëlqyer komunikuese dhe negociuese;
 • Të ketë aftësi në menaxhimin dhe zgjidhjen e situatave të ndërlikuara.
 • Të posedoj aftësi të mira organizative dhe planifikuese ;
 • Te ketë aftësi të mira për shitje;
 • Të jetë vet-organizuar dhe të jetë iniciues;
 • Të jetë i gatshëm të punoj me orar fleksibil;
 • Të jetë i gatshëm të punoj në mënyrë grupore dhe nën presion;
 • Njohje të mirë të MS Office Word, Excel etj.;

Të gjithë të interesuarit për pozitën e lartcekur mundë të aplikojnë duke plotësuar formularin për aplikim i cili gjendet në linkun e më poshtëm: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Konkursi është i hapur deri më dt. 21/03/2019

Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e kërkuara do të kontaktohen.

 

Expired

Share

Advertising