Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 620

Company Place

Mitrovicë

Roje

Roje

Information

Publish Date

12.03.2019

End Date

19.03.2019

Categories

Sigurim Fizik

Job Places

Mitrovicë

Job Description

DIAKONIE KOSOVA                           

Diakonie Kosova “Bislim Bajgora”str
40000 Mitrovice, Republika e Kosoves 

Diakonie Kosova- projekti Qendra Rinore në Mitrovicë,

Shpall konkurs për vend pune:

  1. Roje ( Nje pozitë)

Kualifikimet e kërkuara:

  • Te kete të kryer shkollen e mesme
  • Gjuha Angleze ose Gjermane - kane perparesi
  • Të mos kenë dosje kriminale apo ndonjë rast ligjor në process (vertetim nga Gjykata)
  • Aftësi për të punuar me ndërrime,
  • Gjendje të mirë fizike dhe shëndetësore,
  • Fleksibilitet, gatishmëri për orar dhe punë nën presion të mundshëm,
  • Certifikatën e trajnimit themelor për roje sigurimi nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje) - kane perparesi

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet në Kosoves.

Të interesuarit duhet të sjellin CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetese (diploma, çertifikata trajnimi, referenca etj. ). CV-në dhe letrën motivuese duhet të sjellni në gjuhën angleze.

Afati i fundit per aplikim është deri me: 19 Shkurt 2019

Tel: 028 535 903

Aplikacionet mund ti dergoni ne adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising