Log in
X

Company Name

Buçaj Sh.p.k

Phone Number

+381 (0)38 601 771

Company Place

Lipjan

Punonjës në depo, Vozitës Kategoria C

Punonjës në depo, Vozitës Kategoria C

Information

Publish Date

12.03.2019

End Date

25.03.2019

Categories

| Të tjera... | Vozitës

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitat:

Punonjës në depo, Vozitës Kategoria C

1.Punonjës në depo:

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Kryen shkarkimin e mallit nga kamionët transportues dhe e vendosë mallin në depo;
 • Bën renditjen e mallit sipas programeve;
 • Bën ndarjen e mallit sipas faturave;
 • Ngarkon furgonët me mall sipas orarit për ngarkim;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e depos, brenda dhe jashtë saj;

Kualifikimet e kërkuara

 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe punës ekipore;
 • Të kenë aftësi për të punuar në orar fleksibil;

 

2. Vozitës - me kategori “C”

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pranimin e mallit nga depoisti sipas faturave te mallit;
 • Bën transportin e mallit prej depos deri tek blerësit;
 • I përmbahet planit ditor të vizitave (route planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi);
 • Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit;
 • Aftësitë larta organizative dhe ndërpersonale;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme.
 • Të kenë përvojë pune dhe eksperiencë me pozitën e kërkuar;
 • Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorisë C;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e korporatës Buçaj dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 12 Mars 2019 deri më 25 Mars 2019.

Expired

Share

Advertising