Log in
X

Company Name

Kompania e Sigurimeve EUROSIG Sh.A.

Phone Number

038 244 080

Company Place

Prishtinë

Administrator/e për dëmet jo-shëndetësore

Administrator/e për dëmet jo-shëndetësore

Information

Publish Date

12.03.2019

End Date

15.03.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

K O N K U R S   P U N E

Nëse jeni në kërkim të një pune dinamike dhe interaktive, në një ekip të personave të suksesshëm, në një mjedis stimulues të punës, i cili është i lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e profesionit tuaj, Kompania e Sigurimeve “EUROSIG” Sh.A., fton të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në vendin e punës:

Administrator/e për dëmet jo-shëndetësore

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pret palët për paraqitjen e dëmeve,
 • Përpilon marreveshjet e dëmeve deri ne limitin e përcaktuar,
 • Vendos të dhenat e dëmeve të raportuara në programe,
 • Përpilon dhe dërgon njoftimet per palët,
 • Shërbimet ndaj palëve qoftë në zyren e pranimit te dëmeve, apo përmes telefonit, dhënia e informatave të përgjithshme lidhur me kërkesat e parashtruara,
 • Mirëmban librat e dëmeve,
 • Kryen edhe punë të tjera te nevojshme sipas porosisë të menaxherit te drejtperdrejt.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Kualifikimi minimal, përfundimi i shkollës së mesme (përparësi kanë ata që kanë përfunduar studimet);
 • Të mos jetë i dënuar për vepër penale;
 • Përvoja e punës në lëminë e sigurimeve është përparësi;
 • Vetinicues, i gatshëm për të marrë përgjegjësi;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese, organizative
 • Aftësi përshtatjeje në ambient pune me shumë punonjës (puna ne grup);
 • Shkathtësi për menaxhimin e punës nën presion;
 • Njohje e gjuhëve zyrtare në Kosovë (njohja e gjuhës angleze ka përparësi;
 • Njohja e punës në kompjuter.

Mënyra e aplikimit:

Kërkesës së shkruar për punë duhet bashkëngjitur dokumentacionin si në vijim:

 • Biografinë (CV-në) tuaj me foto
 • Dokumente të tjera mbështetëse mbi kualifikimin profesional
 • Një (1) Letër reference
 • Letër motivuese

Personat e interesuar duhet të dërgojnë e-mail në adresën Ardita.Ramaxhiku@eurosig-ks.com, deri me datë 15.03.2019 ora 16:00.

Vetëm kandidatët që do të hyjnë në rrethin e ngushtë ftohen në intervistë ndërsa kandidatët që dorëzojnë dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Expired

Share

Advertising