Log in
X

Company Name

Lesna Mobilje

Phone Number

038/606- 181

Company Place

Prishtinë

Shitës/e në sektorin e mobiljeve (8), Montues të mobiljeve (4)

Shitës/e në sektorin e mobiljeve (8), Montues të mobiljeve (4)

Information

Publish Date

11.03.2019

End Date

29.03.2019

Categories

| Shitje | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

Me rastin e ri-hapjes së Sallonit të Mobiljeve “LESNA/mobilje-LESNINA“ Prishtinë, me lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë, shpallet konkursi për pozitat:

 1. 8 Shitës/e në sektorin e mobiljeve,
  1. 4 Montues të mobiljeve

1- Detyrat dhe kushtet për pozitën Shitës i mobiljeve:

 • E bën shitjen, shërben konsumatorët, prezenton mallin e ekspozuar blerësve,
 • Përpilon oferta dhe porosi për blerësit, e faturon mallin e shitur,
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e mallit të ekspozuar, përcjellë gjendjen e stoqeve në evidenca,
 • Kujdeset për porositë e pranuara nga klientët, mbanë kontakte me blerës, i informonë ata,
 • Të kenë të kryer shkollën e mesme apo kualifikimin e lartë,
 • Përvoja e punës së paku 2 vite në sektorin e mobiljeve do të jetë përparsi,
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të ketë mvetësi të shkallës së lartë në punë,
 • Njohja e gjuhës angleze dhe kroate do të konsiderohet përparësi,
 • Njohja e punës me kompjuter është obligative.
 • Mosha e preferuar 25-40 vjet

2-Detyrat dhe kushtet për pozitën Montues i mobiljeve;

 • Bartja dhe dorëzimi i mallit të shitur te blerësit,
 • Montimi dhe transportimi i mobiljeve të shitura te blerësit,
 • Sistemimi dhe vendosja e mallrave të porositur që pranohen në depo ose në sallon;
 • Detyra tjera të cilat i caktohen nga udhëheqësi i sektorit.
 • Përvoja e punës në montim të mobiljeve apo në punë të ngjajshme është obligative,
 • Posedimi i patent shoferit, së paku kategoria “B”, përparësi do të kenë me kategorinë “C”
 • Diplomë të shkollës mesme apo të lartë,
 • Mosha e preferuar 25-40 vjet, të jenë të gatshem të punojnë në grup, të jenë të përgjegjshëm, të  kenë sjellje dhe veti të kënaqshme.

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, aplikacionet munden me i tërhjekë në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku do të dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dokumentet përcjellëse, dhe një fotografi e aplikuesit (vlenë vetem për pozitën shitës). Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com . dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë.

Për informata shtesë mund të informoheni në nr. e tel: 038/606- 181, 044/779-977, 044/992-299

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është  29.03.2019 ora 16:00.

Expired

Share

Advertising