Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

Company Place

Mitrovicë

Këshilltar për ri- integrimin e refugjatëve, Zyrtar për administratë dhe financa

Këshilltar për ri- integrimin e refugjatëve, Zyrtar për administratë dhe financa

Information

Publish Date

25.02.2019

End Date

15.03.2019

Categories

| Të tjera... | Financa

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Diakonie Kosova - Projekti për kthimin dhe ri - integrimin e refugjatëve (Rückkehr - und Integrationsberatung)
Konkurs:
Pozita 1: Këshilltar për ri- integrimin e refugjatëve (Rückkehrberater) – 1(një) Pozitë
Orari: 40 orë në javë

Kualifikimet e kërkuara:
•Përfundimin e studimeve, Diplomë Universitare
•Eksperiencë pune në fushën e riatëdhesimit dhe ri-integrimit të personave te kthyer
•Aftësi të mira komunikuese dhe paraqitje profesionale
•Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi
•Aftësi për punë nën presion
•Njohuri të Gjuhës Gjermane (e obliguar)
•Patent shofer (Kategoria B) - e obliguar

Detyrat e punës:  
•Këshillimi dhe orientimi i personave të kthyer
•Shkruarja e projekt propozimeve
•Përgatitja e ndihmave për të riatdhesuarit
•Kominikimi me departamente të ndryshme nga Gjermania për të riatdhesuarit

Pozita 2: Zyrtar për administratë dhe financa (Verwaltung, Finanzen) - 1 (një pozitë)
Orari: 40 orë në javë

Kualifikimet e kërkuara:
•Të ketë të perfunduar fakultetin Ekonomik, drejtimi kontabilitet (obligative);
•Të këtë njohuri në përdorimin e programit Qiuckbooks (e preferueshme);
•Të këtë njohuri në përdorimin e MS Office (Word dhe Excel) (obligative);
•Të këtë njohuri të Gjuhës Gjermane (e preferueshme);
•Të këtë pervoj pune në sektorin e kontabilitetit dhe financave (e preferueshme)
•Patent shofer (Kategoria B) - e obliguar

Detyrat e punës:  
•Mirembajtjen e arkes dhe bankes per projektin perkatese.
•Pranimin e kerkesave per blerje
•Pergatitja dhe dorezimi i raporteve ne lidhje me arken dhe banken.
•Kryerja e puneve te tjera te kerkuara nga udhëheqësia e organizatës.

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe  mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar  nga të gjitha komunitetet në Kosoves.
Të interesuarit duhet të sjellin  CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbështetëse (diploma, çertifikata trajnimeve etj.) Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati për aplikim është nga data 25 Shkurt 2019  deri  15 Mars 2019
Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovice, Tel: 028 535 903

Aplikacionet mund ti dergoni edhe në adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising