Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 602

Company Place

Prishtinë

Projekt koordinator - Projekti i zyres për Refugjatë

Projekt koordinator - Projekti i zyres për Refugjatë

Information

Publish Date

25.02.2019

End Date

15.03.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Diakonie Kosova - Projekti i zyres për Refugjatë
Konkurs:
Pozita: Projekt koordinator – 1(një) Pozitë
Orari: 40 orë në javë

Kualifikimet e kërkuara:
• Përfundimin e studimeve, Diplomë Universitare
• Eksperiencë pune në fushën e riatëdhesimit të personave te kthyer
• Aftësi të mira komunikuese dhe paraqitje profesionale
• Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi
• Aftësi për punë nën presion
• Njohuri të Gjuhës Gjermane (e obliguar), Gjuha Angleze (e preferuar)
• Patent shofer (Kategoria B) - e obliguar

Detyrat e punës:  
•Këshillimi dhe orientimi i personave të kthyer
•Shkruarja e projekt propozimeve
•Raportime tek donatorët, menaxhimenti, bordi    
•Përgatitja e ndihmave për të riatdhesuarit
•Kominikimi me departamente të ndryshme nga Gjermania për të riatdhesuarit

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe  mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar  nga të gjitha komunitetet në Kosoves.
Të interesuarit duhet të sjellin  CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbështetëse (diploma, çertifikata trajnimeve etj.) Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati për aplikim është nga data 25 Shkurt 2019  deri 15 Mars 2019
Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovice, Tel: 028 535 903

Aplikacionet mund ti dergoni edhe në adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising