Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 620

Company Place

Mitrovicë

Projekt koordinator

Projekt koordinator

Information

Publish Date

25.02.2019

End Date

15.03.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Diakonie Kosova - Projekti i fermes së Pulave në Frashër të Mitrovicës

Konkurs:

Pozita: Projekt koordinator – 1(një) Pozitë
Orari: 40 orë në javë

Kualifikimet e kërkuara:
•Përfundimin e studimeve, Diplomë Universitare në Agronomi apo Veterinari
•Eksperiencë pune në fushën përkatëse
•Aftësi të mira komunikuese dhe paraqitje profesionale
•Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi
•Aftësi për punë nën presion
•Njohuri të Gjuhës Gjermane (e preferuar), Gjuha Angleze (e preferuar)
•Patent shofer (Kategoria B) - e obliguar

Detyrat e punës:  
•Menaxhimi i Fermes së pulave dhe dhive në Frashër të Mitrovicës
•Të punoj dhe të menaxhoj stafin me nevoja të veqanta
•Shkruarja e projekt propozimeve dhe e raporteve
•Raportime tek donatorët, menaxhimenti, bordi etj.
•Punë shtesë të caktuara nga drejtori ekzekutiv i organizatës.

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe  mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar  nga të gjitha komunitetet në Kosoves.
Të interesuarit duhet të sjellin  CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbështetëse (diploma, çertifikata trajnimeve etj.) Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati për aplikim është nga data 25 Shkurt 2019  deri 15 Mars 2019
Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovice, Tel: 028 535 903

Aplikacionet mund ti dergoni edhe në adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising