Log in
X

Company Name

ADRIA 7 Lighting

Phone Number

Company Place

Prishtinë

KOORDINATOR-E / MBIKËQYRËS-E

KOORDINATOR-E / MBIKËQYRËS-E

Information

Publish Date

05.02.2019

End Date

20.02.2019

Categories

Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

PËRSHKRIM I VENDIT TË PUNËS

POZITA:                       KOORDINATOR-E / MBIKËQYRËS-E
Raporton:                     Drejtori Ekzekutiv
PeriudhaStartuese:       01 Mars, 2019
Orari i Punës:               09 – 17:30
PAGA:                         Konkurruese

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Mbikëqyrja dhe menaxhimi i të gjithaoperacioneve tëshitjes dhe porosive të mallit
 • Menaxhimi dhe komunikimi i postës elektronike
 • Futja e artikujve në sistemin financiar, si dhe barazimidhe verifikimi ishitjeve në baza ditore/javore dhemujore
 • Përgatitja dhe përpilimi içmimeve dhe futjae tëdhënavenë regjistrin e artikujve në sistemin financiar
 • Përgatitja e ofertave për projekte tëveçantadhe përgatitja e tenderëve tëndryshëm
 • Përkrahja dhe mbikëqyrja e stafit operativ
 • Komunikimi dhe mbarëvajtja e korrespondencës me klientë-adhe me kompani partnere të jashtme apo të brendshme
 • Përpilimin e ofertave promocionale dhe mbarëvajtja e komunikimit me agjencionet e marketingut
 • Koordinimi dhe kontrolli strikti të gjitha liferimeve në teren duke koordinuargjithë aspektin operativ për liferime dhe shërbime që ne iofrojmë
 • Përkrahja e Menaxhmentit në Zhvillimin dhe Strategjinë e kompanisë.
 • Si dhe çdo detyrë tjetër tëpërcaktuar nga Drejtori Ekzekutiv

Nga kandidatët kërkohet:

 • Të ketë paraqitje profesionale
 • Përvojë së paku 2 vite në pozitë relevante
 • Njohuri të gjuhës angleze
 • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale
 • Të jetë komunikativ me klientët dhe të kuptojë nevojave të tyre
 • Aftësi në vendimmarrje dhe zgjedhjen e problemeve.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre në: info@adria-7.com, jo më vonë se me datë 20 Shkurt, 2019.

Expired

Share

Advertising