Log in
X

Company Name

IPKO

Phone Number

+ 381 38 700 700

Company Place

Prishtinë

Specialist/e i/e Komunikimit ne Marketing

Specialist/e i/e Komunikimit ne Marketing

Information

Publish Date

31.01.2019

End Date

15.02.2019

Categories

Marketing

Job Places

Prishtinë

Job Description

Specialisti/ja  i/e Komunikimit ne Marketing  i raporton Menaxherit te Komunikimit ne Marketing dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

  • Menaxhon fushatat e reklamimit në masmedia si dhe fushatat e reklamimit të drejtpërdrejtë (ang: ATL & BTL Advertising), në komunikim të ngushtë me agjencinë dhe dizajnerin.
  • Menaxhon tërë procesin e fushatave të komunikimit, duke përfshirë kanalet e komunikimit, përpilimin e teksteve, promovimin e produkteve.
  • Planifikon, menaxhon dhe organizon e ngjarjet e korporatës.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

  • Njohuri të shkëlqyeshme të pakos “Microsoft Office”
  • Njohuri për reklamimin kreativ; njohuri për tregun e telekomunikimit dhe grupet e segmenteve;
  • Njohuri për menaxhimin e evenimenteve promovuese që ndihmojnë në promovimin e produkteve dhe shërbimeve specifike në treg;
  • Si dhe njohuri për pozicionimin e brendit.
  • Njohuri në dizajn dhe “Adobe Illustrator “ dhe “Photoshop”

Pervoja e punës e këruar: Pervoje ne marketing min 2 vite.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit per aplikim eshte data 15.02.2019

Expired

Share

Advertising