Log in
X

Company Name

HIB PETROL SH.P.K

Phone Number

049/949-300, 038/777-777

Company Place

Prishtinë

Agronom

Agronom

Information

Publish Date

29.01.2019

End Date

12.02.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata HIB PETROL SH.P.K shpall konkurs për:

 • Agronom

Kushtet:

 • Të këtë diplomë të fakultetit të bujqësisë për mbrojtjen e bimëve.
 • Të ketë përvojë dhe njohuri në mbjellje, ujitje, plehërim, krasitje-kositje dhe spërkatje të të gjitha bimëve në hapësirat e gjelbëruara.
 • Të ketë njohuri për llojet e bimëve dhe kërkesat e tyrepër materje ushqyse,mbrojtja nga dëmtusit, sëmundjet etj.
 • Patent shofer për kategorin B.
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Kujdeset për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara.
 • Praktikimi i teknikave dhe standarde të avancuara në fushëne agronomisë sipas sezonave.
 • Është përgjegjës për blerjen e materialeve, impianteve dhe pajisjeve të nevojshme në mënyrë që kopshtet të kujdesen, menaxhohen dhe zhvillohen në mënyrë efektive.
 • Trajtimin profesional për parandalimin e sëmundjeve të bimeve.
 • Raportimi i nevojave për shpenzime për hapësira të gjelbëruara.
 • Dhënja e këshillave për mirëmbjtësit për kujdesin e hapësirave të gjelbëruara nëpër Njësi të HIB Petrol SH.P.K.

Të gjithë kandidatët e interesuar për këtë pozitë  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV:

Online: perms web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ose

duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Expired

Share

Advertising