Log in
X

Company Name

NTP BIPHARM

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Prezantues/e Mjekësorë

Prezantues/e Mjekësorë

Information

Publish Date

28.01.2019

End Date

15.02.2019

Categories

Mjekësi

Job Places

Prishtinë

Job Description

NTP BIPHARM
Rr. Ahmet Krasniqi lok 8, Arbëri
10000 Prishtinë, Kosovë

K O N K U R S
PËR

PREZENTUESË MJEKËSORE

Operatori farmaceutike me shumicë Bipharm me seli në Prishtinë, me zgjerimin e fushës së veprimtarisë dhe strategjisë së marketingut dhe shitjes në Kosovë kërkon bashkëpunëtor, me që rast shpall konkurs për një vende të punës.

Përshkrimi i punës: Prezantues/e Mjekësorë për regjionin e Prishtinës, Prizrenit, Mitrovicës,Vushtrisë,Skenderajit,Drenasit dhe Komoranit.

Pergjegjësitë: Të prezentojë produktet farmaceutike, e gjithashtu të mbajë kontakte personale me barnatore, ordinanca, spitale, klinika.

Të gjenerojë shitje te produkteve, të ndjekë ecurinë dhe mbarëvajtjen e këtyre produkteve në vazhdimësi.

Të përcjell segmentimin dhe rregullat e targetimit për klasifikimin e klientëve në kategoritë përkatëse.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

  • Diplomë universitare/shkolla e mesme farmaci, kimi, mjekësi dhe përvoja në punë nuk është obligative.
  • Njohuri të punes me kompjuterë  (MS Office – Word, Excel, Powerpoint);
  • Të kenë patent shoferi të kategorisë B – valide;
  • Të fletë rrjedhshëm gjuhen Angleze
  • Eksperienca ne këtë fushë do te ishte nje avantazh.

Nëse mendoni se keni aftësi përkatese, ju lutemi dërgoni CV tuaj me shenjën “ konkurs” deri më datë 15 02 2019 në email adresën: bipharm_ks@yahoo.com

Vetëm personat të cilët i plotësojnë kriteret e lartëcekura do të mirren parasysh dhe do të njoftohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising