Log in
X

Company Name

Segment Kosova Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Konsulent të shitjes për paisje industriale, Shitës për pjesë rezervë

Konsulent të shitjes për paisje industriale, Shitës për pjesë rezervë

Information

Publish Date

22.01.2019

End Date

17.02.2019

Categories

| Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Prishitinë, 22 Janar 2019,
Segment Kosova Sh.p.k është kompani për distribuimin & servis i autorizuar për shitjen e makinerive dhe paisjeve të reja në sektorin e ndërtimitarisë, sektorin e minierave dhe sektorin e prodhimit industrial.

Ne shpallim këtë konkurs për:

Një (1) konsulent të shitjes për paisje industriale

Detyrat:

 • Promovim dhe shitje të paisjeve industriale (kompresorë, vakum pompa etj.) në fabrika
 • Analizë e instalimeve aktuale në fabrika dhe nevojave të reja në treg
 • Identifikimin e mundësive për shitje dhe gjetjen e klientëve të rinj
 • Përgaditje të propozimeve, zgjidhjeve dhe ofertave
 • Prezantim dhe negocim të ofertave
 • Mirëmbajtje të vazhdueshme të mardhënieve me klientë dhe furnitorë
 • Analizë e shitjeve dhe tregut

Njohuritë dhe aftësitë:

 • Aftësi të mira promovuese dhe komunikuese
 • Kandidatët me përvojë në shitje të paisjeve apo makinerive kanë përparësi
 • Kadidatët me përvojë dhe edukim në Mekatronikë/Makineri/Prodhim industrial apo Shitje & Marketing kanë përparësi
 • Të njohë mbi mesatare gjuhen Angleze (shkrim, lexim dhe në të folur)
 • Aftësi kompjuterike të Microsoft office (excel, word dhe outlook)

Një (1) shitës për pjesë rezervë

Detyrat:

 • Promovim dhe shitje të pjesëve rezervë
 • Përgaditje dhe negocim të ofertave
 • Lexim i skemave të makinerive
 • Identifikim të pjesëve dhe shifrave përkatëse
 • Përgaditje të listave të porosisë
 • Komunikim i vazhdueshëm me klientë dhe furnitorë
 • Analizë e shitjeve dhe tregut

Njohuritë dhe aftësitë:

 • Aftësi të mira shitëse dhe komunikimi
 • Kërkohet përvojë në shitje të pjesëve rezervë
 • Kandidatët me përvoj në makineri dhe paisje industrial kanë përparësi
 • Të njohë mesatarisht gjuhen Angleze (shkrim, lexim dhe në të folur)
 • Aftësi kompjuterike të Microsoft Office (excel, word dhe outlook)

Kandidatëve të pranuar kompania paraprakisht u ofron trajnime të brendshme nga stafi mbi detyrat dhe përgjesitë e tyre.

Të gjithë kandidatët e intersuar dyhet t´i dorezojnë CV-të e tyre në formë elektronike në e-mailin: ilir.zhabari@segment-rks.com.

Segment Kosova Sh.p.k

Expired

Share

Advertising