Log in
X

Company Name

Lab Oil Sh.p.k.

Phone Number

045/188-506

Company Place

Prishtinë

KONTABILIST

KONTABILIST

Information

Publish Date

11.01.2019

End Date

25.01.2019

Categories

Kontabilitet

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONTABILIST

Pershkrimi i punes

 • Implementimi i detyrave ne marreveshje me drejtorin financiar,
 • Organizimin e raporteve sipas kerkeses se menagjmentit te kompanise,
 • Regjistron importet dhe blerjet vendore,
 • Regjistron shpenzimet sipas qendrave te kostove,
 • Regjistron faturat e shitjes,
 • Rakordon kartelat me klientet dhe furnitoret, dhe te gjitha punet e kerkuara sipas menagjmentit te kompanise ne baze te politikave te kompanise,
 • Pergjigjet per sigurimin e dokumentacionit kontabel ne perputhje me afatet e caktuara
 • Ben sistemim te faturave te shitjes sipas numrit rendor dhe grupit te faturave, si dhe  verifikon saktesine e plotesimit te tyre,
 • Sistemon, arkivon, administron te gjithe dokumentacionin kontabel,
 • Njeh mjaftueshem legjislacionin Tatimor dhe kontabel per zbatimin e detyrave te ngarkuara

Kriteret:

 • Fakulteti ekonomik , kontabilitetit 
 • Te kete motivim te larte per pune dhe te jete i/e orientuar ne arritje te rezultateve 
 • Te kete pervoje pune ne poziten e cekur 
 • Te kete njohuri ne gjuhen Angleze
 • Te kete njohuri ne shfrytzimin e Microsoft Office.

Ju lutem dergoni aplikacionet tuaja me nje Curriculum Vitae brenda 14 diteve pas dates se publikimit ne e-mail adresen: yll.xhemali@laboil-ks.com.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook