Log in
X

Company Name

K.S. Besa Security Sh.p.k.

Phone Number

049 / 764-544

Company Place

Prishtinë

90 vende të lira pune (Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjakovë)

90 vende të lira pune (Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjakovë)

Information

Publish Date

16.02.2019

End Date

25.02.2019

Categories

| Sigurim Fizik | Menaxher | Të tjera...

Job Places

Ferizaj | Gjakovë | Pejë | Prishtinë | Prizren

Job Description

Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të klientelës së kompanisë, BESA SECURITY njofton për hapjen e vendeve të lira të punës, me mundësi punësimi të menjëhershëm.

Njoftimi vlen për këto vende të punës:

 1. Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG) - Prishtinë, Prizren (10 vende pune)
 2. Teknik për Mirëmbajtje/Servisim të Bankomatëve (ATM)- Prishtinë (6 vende pune)
 3. Operator i Mbikëqyrjes Elektronike/Video Vëzhgimit -Prishtinë (6 vende pune)
 4. Patrullë Intervenuese - Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjakovë (20 vende pune)
 5. Roje Fizike (Sigurim Themelor) - Tërë Kosovën (40 vende pune)
 6. Teknik -Tërë Kosovën (6 vende pune)
 7. Menaxher Regjional - Ferizaj (1 vend pune)
 8. Depoist - Prishtinë (1 vend pune)

Dokumentacioni i kërkuar për kualifikim fillestar:

 • Dëshminë e kualifikimit shkollor
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Dëshmi mbi trajnimet e kryera (licenca)
 • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

VËREJTJE:

Të gjithë ata që i plotësojnë kushtet, do të ftohen në intervistë, menjëherë pas aplikimit!

Për pozitat me numër 1,3, 4, 5, prioritet do të kenë aplikuesit që tashmë posedojnë çertifikatat (licencat) mbi trajnimet e kryera.

Aplikacionet për këtë pozite pranohen deri në diten e Hënë, 25 Shkurt 2019, ora 16:30.

Adresa për aplikim: Zyra Qëndrore e Besa Security (Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, Prishtinë)Telefoni kontaktues: 049 964 618 ose përmes email: info@besasecurity.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook