Log in
X

Company Name

Kompania “ROYAL” ® Sh.p.k

Phone Number

038/511 001, 038/511 002.

Company Place

Prishtinë

Asistente Administrative

Asistente Administrative

Information

Publish Date

08.01.2019

End Date

12.01.2019

Categories

| Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

Royal R shpk shpall:

Konkursë : Asistente Administrative

Detyrat

 • Përgjegjëse për organizimin e takimeve të Menaxhmentit të Lartë, si me stafin ashtu edhe me palët .
 • Asiston në përgatitjen e dokumentacionit dhe materialeve të nevojshme, të kërkuara nga Menaxhmenti i lartë .
 • Përgjegjëse për kordinimin e takimeve në mes të punonjësve, si dhe palëve të treat .
 • Pranon dhe drejton telefonatat në mënyre efikase .
 • Bën pritjen e musafirëve dhe drejtimin te punonjësit sipas agjendës .
 • Përgjegjëse për kryerje të detyrave të ndryshme administrative .
 • Përgjegjëse për komunikim elektronik dhe informim, për të gjithë punonjësit .
 • Përgjegjëse për pranimin e dokumenteve, postës, etj dhe shpërndarjen e tyre .
 • Përgjegjëse për aranzhimin e udhëtimeve të stafit menaxhues .
 •  Sipas kërkesës kryen edhe punë tjera që ndërlidhen me vendin e punës .

Kualifikimet

 • Diplomë e shkollës së mesme, fakulteti është përparësi .
 • Përvojë pune në administratë apo fusha të ngjashme, preferohet së paku 1 vjet .
 • Të posedojë aftësi komunikuese dhe interpersonale,
 • Të posedojë aftësi organizimi dhe komunikimi,
 • Të posedoj aftësi për menaxhimin e punës nën presion,
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të Gjuhës Angleze në të shkruar dhe të folur, njohja e gjuhëve tjera është përparësi,
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera kompjuterike (MS Oce, Internet,

Royal Sh.p.k.
Adresa: Rruga B, MATI 1
10000, Prishtinë, Kosovë
Tel & Fax.:  +381 38 / 511 001 / 511 002
royal.pr@hotmail.cominfo@royal-pr.com

Konkursi mbetet I hapur deri më datën 12.01.2019 ,për dërgimin e CV .

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook